Hoppa till huvudinnehåll
 

Ansökan till LUPP 2022 är öppen!

Nyhet -

Beslut om unga ska bygga på kunskap om unga. Därför erbjuder vi Sveriges alla kommuner, regioner och stadsdelar att kostnadsfritt genomföra Ungdomsenkäten LUPP. Nu är ansökan att få genomföra LUPP 2022 öppen!

Under 2021 har vi gjort en stor uppdatering av LUPP. Tillsammans med unga och forskare har vi utvecklat enkäten med frågor som på ett bättre sätt speglar dagens samhälle och som verkligen är relevanta för unga. Frågorna ger till exempel svar på ungas fritid, skola, familj, trygghet, demokrati och hur de ser på framtiden. 

I korta drag ser ett år med LUPP ut såhär:

  • Ansök till LUPP senast den 11 februari
  • I april välkomnar vi årets deltagare till en startkonferens 
  • Under maj-september pågår förberedelser hos er och oss, enligt en uppsatt tidplan och ansvarsfördelning.
  • I november och oktober genomför ni LUPP bland unga i er kommun, region eller stadsdel.
  • I december får ni resultatet. Dags att analysera och påbörja insatser utifrån resultatet.

Vi vet att enkäten fungerar. Hela 86 procent av de kommuner som deltagit i MUCF:s utvärdering anser att arbetet med enkäten och dess resultat har bidragit till förändringar i den lokala ungdomspolitiken. Så, var med och ge unga möjligheten att göra sin röst hörd och lyssnad till genom Ungdomsenkäten LUPP.