Hoppa till huvudinnehåll
 

Ansöka om EU-projekt i corona-tider

Nyhet -

Tips och råd på möjligheter inom EU-programmen.

Projekt som beviljas EU-medel från MUCF innefattar oftast någon form av internationell mobilitet. Med anledning av coronavirusets spridning i Europa som kraftigt begränsar rörligheten nu och på obestämd tid får vi frågor från olika verksamheter om hur de ska resonera kring att ansöka om framtida EU-projekt.  

Inför årets andra ansökningsperiod inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren (sista ansökningsdag 7 maj kl. 12) följer här några tips och råd på möjligheter inom programmen, bland annat programdelar som varken kräver utlandsresa eller fysisk förflyttning.  

 • Ansök om volontärprojekt på hemmaplan
  Genom Europeiska Solidaritetskåren är det möjligt att genomföra nationella volontärprojekt på hemmaplan. För att kunna ansöka om nationella volontärprojekt ska organisationen vända sig till unga med begränsade möjligheter.
  Volontärprojekt inom Europeiska Solidaritetskåren
   
 • Uppmuntra unga att ansöka om solidaritetsprojekt i lokalsamhället
  Genom solidaritetsprojekt inom Europeiska Solidaritetskåren kan unga få möjlighet och stöd till att genomföra egna projekt som ska bidra till att förbättra det lokala samhället. Unga eller organisationer kan söka bidrag för kostnader för bland annat genomförandet av projektet och stöd av en coach.
  Solidaritetsprojekt inom Europeiska Solidaritetskåren
   
 • Sätt en generös projekttid i ansökan 
  Inom både Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren finns möjligheter att ansöka om längre projekt för att kunna vara mer flexibel med när aktiviteter ska genomföras. Projekttiden för utbyten och kompetensutveckling (E+) och volontärprojekt (ESC) kan vara som längst 24 månader. Själva aktiviteten kan sedan genomföras när som helst under dessa månader, men planeringen och förberedelserna för aktiviteterna inleds när projekttiden startar. 
   
 • Rådfråga MUCF om projektidéer och ansökan
  MUCF erbjuder konsultationer till organisationer som vill ha feedback på sina projektidéer. Viktigt är att inkomma med en så gott som klar ansökan i god tid innan ansökningsdeadline så att våra handläggare ges tid att läsa och återkoppla. Organisationer är även varmt välkomna att kontakta oss i början av ansökningsprocessen för att stämma av idéer och ställa frågor om ansökningsförfarandet. 
   
 • Uppmuntra unga att delta i virtuella ungdomsutbyten
  Inom Erasmus+ finns möjlighet för unga från olika länder att delta i digitala studiecirklar med fokus på olika ämnen som engagerar unga. Studiecirklarna vänder sig till unga mellan 18–30 år och innefattar såväl gruppdiskussioner- och uppgifter som direktsända online-möten. 
  Erasmus+ Virtual Exchange


Förlängd ansökningstid 

För att fler ska ha möjlighet att söka finansiering för att kunna delta i internationella samarbeten framöver har ansökningsperioden för Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren förlängts. Ansökan är öppen till och med den 7 maj kl. 12.