Hoppa till huvudinnehåll
 

Regionträff: Öka motståndskraften mot hot och hat

Datum/tid:
Plats: Digitalt

Denna förmiddag delar vi kunskap om hur vi kan värna demokratin genom samverkan för att öka motståndskraften mot hot och hat. Som vanligt har vi fokus på unga och civilsamhället i en regional kontext.

Det öppna demokratiska samtalet har blivit alltmer ansatt av hat, hot och desinformation. Detta drabbar både politiskt aktiva, tjänstepersoner och civilsamhällets företrädare och medlemmar. MUCF:s Kartläggning av hot och hat mot det civila samhället påvisar att organisationer som arbetar med antirasism, HBTQI-frågor och jämställdhet är särskilt utsatta. Ska vi kunna ta oss ann de utmaningar samhället står inför behöver vi förtroendevalda, tjänstepersoner och ideella som vill, kan och vågar engagera sig. 

Vi bjuder även in till dialog om ungas politiska engagemang utifrån MUCF:s senaste Ung Idag rapport som bland annat visar på att unga förtroendevalda är mer utsatta för hot och hat än äldre vilket sammanfaller med en minskning av andelen unga förtroendevalda.

Har du tips på ett regionalt exempel där civilsamhället och en region arbetar tillsammans för att motverka hot och hat eller ett regionalt exempel som har unga som målgrupp i arbetet mot hot och hat? Kontakta gärna oss så kanske vi lyfter just ert exempel.

Datum: 24 oktober
Tid: 09:00 -12:00
Plats: Digitalt (länk skickas senast dagen innan)

MUCF:s regionnätverk träffas två gånger per år och riktar sig till regionala politiker och tjänstepersoner som arbetar med ungdoms- och civilsamhällesfrågor eller har ett intresse av att lära sig mer om områdena.

Anmäl dig redan idag!