Hoppa till huvudinnehåll
 

Regionträff: Unga och civilsamhället som kraft för regional utveckling

Datum/tid:
Plats: digitalt via Zoom

Välkommen till MUCF:s Regionnätverk som den här dagen har temat Unga och civilsamhället som kraft för regional utveckling.

Vad säger forskningen om hur unga inkluderas på bästa sätt?

Björn Andersson

Björn Andersson, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet, har under många år undervisat och forskat om ungdomsfrågor, stadens offentliga rum, socialt fältarbete samt social hållbarhet. Under 2015-18 deltog han i det EU-finansierade forskningsprojektet PARTISPACE, i vilket åtta europeiska städer undersökte olika aspekter av ungdomars deltagande i samhällslivet. Under regionträffen ger Björn Andersson oss nycklarna till vad som behöver vara på plats för att unga ska engagera sig. Ni får också ta del  av ett samtal mellan Björn och unga representanter för civilsamhället.

I Region Norrbotten har man länge arbetat i samverkan med civilsamhället. Tillsammans med paraplyorganisationen Samforma ger de oss perspektiv på hur man kan göra verksamhet av en övergripande överenskommelse. De delar med sig av utmaningar och framgångsfaktorer och gör nedslag i verksamhet där de tagit ett nytt grepp om hur unga ska inkluderas i den regionala utvecklingen.

Utöver detta får ni också ta del av MUCF:s undersökning om hur samverkan ser ut mellan Sveriges regioner och civilsamhället.

Att delta på regionträffen är gratis. Vill du veta mer om MUCF:s regionnätverk? Läs mer här. 

Program för dagen

09.30 MUCF:s Generaldirektör inleder

9.40 Föreläsning om ung inkludering, Björn Andersson, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet

10.10 Panelsamtal med Björn Andersson samt representanter för organisationerna Unga rörelsehindrade, Lesbisk makt och Unga på landsbygden

10.40 Paus

11.00 Presentation av MUCF:s rapport Samverkan mellan civilsamhället och Sveriges regioner – det finns outnyttjad potential

11.20 Regionalt exempel. Region Norrbotten och organisationen Samforma berättar om sin samverkan

12.00 Avslut 

Våra gäster 

Elisabeth Lindberg

Elisabeth Lindberg

Ordförande Regionfullmäktige Region Norrbotten (S)

Ylva Löwenborg

Ylva Löwenborg

Regionchef Rädda barnen Nord och ordförande Samforma

Åsa Snällfot

Åsa Snällfot

Strateg på Regionala utvecklingsavdelningen, Region Norrbotten

_____________________________________________________________________________________________