Hoppa till huvudinnehåll
 

Erfarenhetsträffar med demokratimentorer

Skolval till riksdagen har arrangerats flera gånger och på många skolor. Under 2022 bjöd MUCF in skolpersonal och elever som var engagerade i Skolval 2022, till digitala erfarenhetsträffar. Erfarenhetsträffarna leddes av demokratimentorer och syftet var att ta tillvara de erfarenheter som finns, inspirera och lära av varandra. Välkommen att ta del av några av träffarna i efterhand.

Möt våra demokratimentorer

I filmklippet nedan möter du demokratimentorerna Charlotta Granath och Tomas Glassing. Här berättar de om sitt uppdrag och erfarenhetsträffarna som hölls under 2022. 

 

Ta del av erfarenhetsträffar i efterhand! 

​​5 maj: Om skolval och stödmaterial som erbjuds. 

Här får ni ta del av information om skolval och flera exempel från skolvalsarbete som planeras och pågår. 

20 maj: Om skolval på särskola, tillsammans med UR. 

Under erfarenhetsträffen den 20 maj medverkade UR som berättade om sin nya serie "Varför ska jag rösta" för särgrundskolan och gymnasiet. MUCF lyfte det riktade stödmaterialet "Prata demokrati i gymnasiesärskolan" och demokratimentorerna delar med sig av erfarenhet och lärdomar. 

23 maj: Om skolval på yrkesprogram, tillsammans med Demokratibygget.

Under erfarenhetsträffen den 23 maj medverkade bland annat demokratimentorerna som gav tips och tricks på skolvalsarbete för yrkesgymnasieprogram. 

30 maj: Erfarenhetsträff för dig som är engagerad i skolval.

Under erfarenhetsträffen den 30 maj var både elever och skolpersonal inbjudna. Myndigheten för tillgängliga medier deltog och berättade om sitt stöd. 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: