Hoppa till huvudinnehåll
 

Erfarenhetsträffar med demokratimentorer

Under 2022 bjöd MUCF in skolpersonal och elever som var engagerade i Skolval 2022, till digitala erfarenhetsträffar. Demokratimentorer var med och tog fram och deltog på erfarenhetsträffarna, vars syfte var att ta tillvara de erfarenheter som finns, inspirera och lära av varandra. På träffarna deltog även gäster från andra myndigheter och olika civilsamhällesorganisationer. Välkommen att ta del av några av träffarna i efterhand.

Möt våra demokratimentorer

På bilden ser du några av de personer som ingår i vårt nätverk med demokratimentorer. Tillsammans representerar vi elevorganisationer, olika skolformer och myndigheter.

MUCF:s nätverk med demokratimentorer

 

Ta del av erfarenhetsträffar i efterhand! 

​​5 maj: Om skolval och stödmaterial som erbjuds. 

Här får ni ta del av information om skolval och flera exempel från skolvalsarbete som planeras och pågår. 

20 maj: Om skolval på särskola, tillsammans med UR. 

Under erfarenhetsträffen den 20 maj medverkade UR som berättade om sin nya serie "Varför ska jag rösta" för särgrundskolan och gymnasiet. MUCF lyfte det riktade stödmaterialet "Prata demokrati i gymnasiesärskolan" och demokratimentorerna delar med sig av erfarenhet och lärdomar. 

23 maj: Om skolval på yrkesprogram, tillsammans med Demokratibygget.

Under erfarenhetsträffen den 23 maj medverkade bland annat demokratimentorerna som gav tips och tricks på skolvalsarbete för yrkesgymnasieprogram. 

30 maj: Erfarenhetsträff för dig som är engagerad i skolval.

Under erfarenhetsträffen den 30 maj var både elever och skolpersonal inbjudna. Myndigheten för tillgängliga medier deltog och berättade om sitt stöd. 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: