Hoppa till huvudinnehåll
 

Anmäl dig till erfarenhetsträffarna!

Skolval till riksdagen har arrangerats flera gånger och på många skolor. För att ta tillvara de erfarenheter som finns, inspirera och lära av varandra bjuder vi in er som är engagerade i skolornas arbete med Skolval 2022 och demokratifrågor till digitala erfarenhetsträffar.


  • 16 augusti kl. 16.00-17.00: Inspiration inför ert skolval,  Träff för skolpersonal. Anmäl dig här.

En kickstart inför höstens skolval! Få inspiration och undervisningsexempel inför ert kommande arbete. Vi går igenom MUCF:s demokratipaket samtidigt som våra demokratimentorer svarar på era frågor och funderingar inför arbetet före, under och efter Skolval 2022. Utbildningsradion medverkar och berättar om deras satsning på lektionspaket som hjälper SO-lärare på högstadiet inför demokratiundervisningen. Lektionspaketet baseras på utpekade demokratidilemman av SO-lärare.

Gäst: Christina Friborg, lärare och pedagogisk redaktör på Utbildningsradion (UR). Berättar om utbildningsradions satsning på lektionspaket som ska hjälpa SO-lärare inför demokratiundervisningen.

 

  • 18 augusti kl. 16.00-17.00: Hur möter vi olika åsikter? Träff för skolpersonal. Anmäl dig här.

Möt Skolverket och demokratimentorerna! Politik och samhällsfrågor kan väcka känslor. Hur organiserar vi en undervisning som uppmuntrar diskussion och kritisk granskning, där olika argument får utrymme? Vad säger våra styrdokument om en undervisning på objektiv grund och hur går arbetet till i praktiken där vi hanterar och bemöter olika åsikter?

Gäst: Hugo Wester, undervisningsråd och sakkunnig  i demokrati vid Skolverket. 

 

  • 22 augusti kl. 14.30 -15.30: Skolvalstips för särskolan. Träff för skolpersonal. Anmäl dig här.

Bli inspirerad och få tips på aktiviteter före, under och efter skolval på särskolan. Vi presenterar stödmaterialet "Prata demokrati i gymnasiesärskolan" från MUCF. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) presenterar även deras  läromedel och lektionstips inför valet. Demokratimentorerna ger exempel på kreativa arbetssätt och metoder för en undervisning om politiska partier och val. 

Gäst: SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 

  • 23 augusti kl. 15.00 -16.00:  Såhär kan ett skolval gå till Träff för både elever och skolpersonal. Anmäl dig här.

Frågor och funderingar infört ert stundande skolval! Denna träff kommer fokusera på hur ett skolval går till i praktiken. Både skolpersonal och elever är välkomna att ta del av tips och instruktioner kring genomförandet av ert skolval. Vi går även igenom valpaketet och demokratipaketet. Allt för ert att genomförandet av ert skolval ska bli så bra som möjligt.

 

  • 13 september kl. 15.00-16.00: Hur tar vi skolvals- och demokratiarbetet vidare? Träff för både elever och skolpersonal. Anmäl dig här.

Dagen efter valvakan och röstresultatet presenteras bjuder vi in till en träff där vi vill höra om era erfarenheter av att genomföra Skolval 2022. Tillsammans diskuterar vi hur vi kan arbeta vidare med demokrati - eftersom det är så viktigt! Vi vill se till att era erfarenheter lyfts och att demokrati inte bara är på tapeten vart fjärde år. 

 

  • 19 september kl. 16.00-17.00: Hur går vi vidare med skolvalsengagemanget inom särskolan? Träff för skolpersonal. Anmäl dig här.

Hur ska vi fortsätta driva vidare demokratiarbetet på särskolan framåt? Vi träffas och samtalar, utbyter erfarenheter om skolvalet. Demokratimentorerna tipsar om  och ger exempel på undervisning, aktiviteter för ett aktivt demokratiarbete inom särskolan.

Gäst: Elevernas Riksförbund som berättar om deras satsning: Demokratiforum.

 

  • 20 september kl. 16.00 - 17.00:  Mellanvalsarbete i skolan. Träff för skolpersonal. Anmäl dig här.

Valet är över och det är dags att blicka framåt. Vilka lärdomar tar vi med oss? Under denna träffa samtalar vi om vägar framåt för ett fortsatt demokratiarbete! Träffa demokratimentorerna och få tips på mellanvalsarbete på just er skola.

 

 

 

 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: