Aktuellt

MUCF har fördelat bidrag till landets samtliga kommuner för gratis sommarlovsaktiviteter för årets sommarlov.

I Almedalen kommer Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, sprida kunskap om och föra dialog om unga och civilsamhället.

MUCF välkomnar domen om SDU som visar att den nya restriktivare synen på demokratikriteriet går i linje med myndighetens bedömning.

Debatt: Föreningar i utsatta områden tar ett stort ansvar för unga men får inte tillräckligt stort stöd från det offentliga.

En artikelserie som påstås granska vår verksamhet baserat på ett fåtal av våra bidragsbeslut visar inte hela bilden.

MUCF har öppet mellan klockan 08.00-10.00.

Mucf delar ut 4 020 000 kronor i bidrag till lokala resurscentra i Södertälje, Husby, Vivalla, Rosengård, Klockaretorpet, Gottsunda och Alby.

Stödet har bland annat gått till språkintroduktion, läxhjälp, samhällsinformation, praktik och traumabearbetning för nyanlända.

Vi kommer till 12 orter med workshop om unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar.

MUCF har efter granskning beslutat att kräva tillbaka bidrag för projektet Stå Upp! 2.0

MUCF beslutar att Spiritus Mundi ska avsluta projektet ”Våra liv – syns vi, hörs vi, känns vi?” och betala tillbaka kvarvarande medel.

Tiden i arbetslöshet ökar för unga som är utrikes födda och äldre ungdomar i 25-29-årsåldern.

Sidor