Aktuellt

Ta del av inspelningen av webbinariet om EU-programmet Europa för medborgarna. Webbinariet sändes av MUCF den 13 maj 2019 och riktar sig till dig inom en organisation eller kommun som vill veta mer om vad det innebär att söka och driva projekt inom programmet.

Perrong inomhus med bänkar på tågstation

Den 2 maj klockan 12 släpper EU-kommissionen 20 000 nya DiscoverEU-biljetter som ger europeiska ungdomar som är födda mellan 2 juli 2000 och 1 juli 2001 en möjlighet att upptäcka EU med tåg. Det går bra att ansöka om en plats till och med den 16 maj klockan 12.

Amanda Lind klipper band i MUCF:s färger

Generaldirektör Lena Nyberg hälsade alla välkomna och framförde ett stort tack till alla som ställt upp och hjälpt till i samband med flytten. Det var sommaren 2017 som regeringen beslutade att omlokalisera myndigheten från Stockholm till Växjö. 
– Omlokalisering av en hel myndighet är en utmaning på flera sätt men i dag har vi en väl fungerande verksamhet i Växjö med kunniga och engagerade medarbetare, berättade generaldirektör Lena Nyberg.

MUCF har, som tidigare meddelats, till kammarrätten överklagat en dom från förvaltningsrätten gällande Sveriges unga muslimers ansökan om statsbidrag. Kammarrätten i Stockholm har nu meddelat prövningstillstånd vilket innebär att överklagandet kommer att prövas i sak.

MUCF överklagar domen från Förvaltningsrätten om statsbidrag till Sveriges unga muslimer för 2017. MUCF har begärt anstånd med att utveckla grunderna för överklagandet.

Under 2018 delade MUCF ut medel till tjugo projekt som på olika sätt arbetat för att öka valdeltagandet. I samarbete med SWECO har MUCF tagit fram skriften ”Jag röstar!” som beskriver åtta av de tjugo projekten som har genomförts av kommuner och organisationer. Syftet är att inspirera andra till att aktivt arbeta med demokratiskt deltagande.

Sista ansökningsdag i årets första ansökningsomgång skjuts upp från den 7 februari till den 13 februari. Detta på grund av tekniska problem med ansökningssystemet som gör att det just nu inte går att registrera projektansökningar. 

Problemet drabbar samtliga länder som arbetar med Europeiska solidaritetskåren. 

Europeiska kommissionen jobbar på att lösa problemet så fort som möjligt. 

Det har precis kommit till vår kännedom att Förvaltningsrätten i Stockholm har prövat föreningen Sveriges unga muslimers överklagande om statsbidrag för 2017. Vi kommer nu att analysera domen för att besluta vilka åtgärder vi ska vidta och om vi kommer att överklaga domen.

Vid frågor kontakta presstjänsten på 010-160 10 20. Vi har för närvarande driftstörningar i e-posten.

Sista ansökningsdag i årets första ansökningsomgång skjuts upp från den 5 februari till den 12 februari. Detta på grund av tekniska problem med ansökningssystemet som gör att det just nu inte går att registrera projektansökningar. 

Problemet drabbar samtliga länder som arbetar med Erasmus+.

Europeiska kommissionen jobbar på att lösa problemet så fort som möjligt. 

 

Från den 31 januari cirka klockan 16 till 1 februari klockan 14 kommer MUCFs ansökningssystem att vara ur drift. Anledningen är att vi flyttar vår verksamhet från Stockholm till Växjö.

Även andra system, till exempel e-post, kan påverkas tillfälligt under perioden. Tveka inte att ringa om det uppstår några problem.

Tävlingen DiscoverEU som genomfördes i slutet av förra året är avslutad.
(2018-12-12)

Beslutet har fattats mot bakgrund av SSU Skånes upprepade brister att leva upp till demokratikriteriet, som är ett krav enligt förordningen som styr bidraget.

Pressmeddelande om beslutet

Beslutet

Sidor