Aktuellt

Debattartikel i Göteborgs-Posten publicerad 23 mars 2017.

2016 kunde över 600 000 barn och unga i 283 av landets 290 kommuner ta del av gratis sommarlovsaktiviteter via regeringens sommarlovsbidrag.

Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en myndighetsanalys av MUCF:s bidragshantering.

Debatt: Alla barn och unga ska ha rätt till meningsfulla upplevelser på sommarlovet oavsett familjens ekonomi.

Ny rapport om ungas övergång mellan skola och arbetsliv.

Genom Europeiska solidaritetskåren kan unga mellan 18-30 år delta i olika typer av solidaritetsprojekt.

Vi vill få fler kommuner och ideella organisationer att ansöka om och genomföra EVS-projekt. Är du den vi söker?

MUCF ser över hur fördelade medel använts av Spiritus Mundi.

(2017-01-23)

Vi söker två utredare som ska arbeta med myndighetens utredningar inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället.

Nu lanseras en utbildning om våldsbejakande extremism i Sverige.

Bidrag till viktigt arbete för människors lika villkor.

Idag lanserar MUCF, RFSL och RFSL Ungdom broschyren ”Hbtq-personers rättigheter i Sverige”.

Sidor