Aktuellt

MUCF överklagar domen från Förvaltningsrätten om statsbidrag till Sveriges unga muslimer för 2017. MUCF har begärt anstånd med att utveckla grunderna för överklagandet.

Under 2018 delade MUCF ut medel till tjugo projekt som på olika sätt arbetat för att öka valdeltagandet. I samarbete med SWECO har MUCF tagit fram skriften ”Jag röstar!” som beskriver åtta av de tjugo projekten som har genomförts av kommuner och organisationer. Syftet är att inspirera andra till att aktivt arbeta med demokratiskt deltagande.

Sista ansökningsdag i årets första ansökningsomgång skjuts upp från den 7 februari till den 13 februari. Detta på grund av tekniska problem med ansökningssystemet som gör att det just nu inte går att registrera projektansökningar. 

Problemet drabbar samtliga länder som arbetar med Europeiska solidaritetskåren. 

Europeiska kommissionen jobbar på att lösa problemet så fort som möjligt. 

Det har precis kommit till vår kännedom att Förvaltningsrätten i Stockholm har prövat föreningen Sveriges unga muslimers överklagande om statsbidrag för 2017. Vi kommer nu att analysera domen för att besluta vilka åtgärder vi ska vidta och om vi kommer att överklaga domen.

Vid frågor kontakta presstjänsten på 010-160 10 20. Vi har för närvarande driftstörningar i e-posten.

Sista ansökningsdag i årets första ansökningsomgång skjuts upp från den 5 februari till den 12 februari. Detta på grund av tekniska problem med ansökningssystemet som gör att det just nu inte går att registrera projektansökningar. 

Problemet drabbar samtliga länder som arbetar med Erasmus+.

Europeiska kommissionen jobbar på att lösa problemet så fort som möjligt. 

 

Från den 31 januari cirka klockan 16 till 1 februari klockan 14 kommer MUCFs ansökningssystem att vara ur drift. Anledningen är att vi flyttar vår verksamhet från Stockholm till Växjö.

Även andra system, till exempel e-post, kan påverkas tillfälligt under perioden. Tveka inte att ringa om det uppstår några problem.

Tävlingen DiscoverEU som genomfördes i slutet av förra året är avslutad.
(2018-12-12)

Beslutet har fattats mot bakgrund av SSU Skånes upprepade brister att leva upp till demokratikriteriet, som är ett krav enligt förordningen som styr bidraget.

Pressmeddelande om beslutet

Beslutet

Europeiska Solidaritetskåren är ett initiativ från EU för att fler unga, mellan 18 och 30 år, ska få möjlighet att bidra till samhället, skaffa sig värdefull erfarenhet och utveckla sina färdigheter som volontärer. Organisationer kan i sin tur söka efter unga till sin solidaritetsverksamhet i kårens databas som spänner över alla EU-länder.  

Som programkontor ansvarar MUCF för att vägleda svenska organisationer som sänder eller tar emot volontärer.

Två bilder på helt olika tågstationer

Vem kan söka och hur går det till?

  • Du ska vara 18 år den 31 december 2018 och kunna resa mellan den 15 april och den 31 oktober 2019 under högst 30 dagar.
  • Ansökan ska skickas in via Europeiska ungdomsportalen.
  • En jury bedömer ansökningarna och väljer ut resenärerna.
  • Du får besked i mitten av januari 2019. 

Läs mer om DiscoverEU på europa.eu

Idag den 20 november firas barnkonventionens dag världen över.

Med anledning av nya uppgifter om ett medlemsdistrikt inom SSU har MUCF beslutat inleda en särskild granskning.

Sidor