Aktuellt

Pressmeddelande
2020-11-30
I dag, 30 november, inleder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor den digitala konferensen ”MUCF-dagarna 2020”. I fokus under den första dagen är EU:s ungdomsmål och EU:s ungdomsstrategi som tagits fram av unga runt om i Europa.
Pressmeddelande
2020-11-23
Under fyra dagar, 30 november till 3 december, arrangeras digitala ”MUCF-dagarna 2020”. I fokus är EU:s ungdomspolitik, hot och hat mot civilsamhällets företrädare, unga utanför arbetsmarknaden och ungas utsatthet. Dessutom presenterar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, en ny rapport om ungas upplevelser av sexuella trakasserier i skolans värld.
Pressmeddelande
2020-11-16
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är positiv till förslaget om tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för unga men anser att det bör omfatta fler. - Vi vill att förslaget även omfattar unga i åldern 18-25 år, säger generaldirektör Lena Nyberg.
Pressmeddelande
2020-11-04
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu 7,75 miljoner kronor i statsbidrag till tio demokratiprojekt. Statsbidraget är en del i regeringens satsning "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati".
Pressmeddelande
2020-10-29
Om bara några månader, vid årsskiftet, är Brexit en verklighet för alla. I en ny rapport riktad till unga förklarar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, varför Storbritannien valde att lämna EU.
Pressmeddelande
2020-10-29
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är i huvudsak positiva till förslaget att en ny arbetslöshetsförsäkring ska grundas på inkomster i stället för arbetad tid. Men, myndigheten är starkt kritisk till delar av utredningen.
Nyhet
2020-10-27
MUCF har i uppdrag att fördela regeringens förstärkning av bidraget till barn- och ungdomsorganisationer på 50 miljoner kronor årligen 2020–2022.
Nyhet
2020-10-27
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fattat ett beslut som gör det möjligt för organisationer att föra över medel för organisationsstöd som beviljats för bidragsåret 2020 till bidragsår 2021.
Nyhet
2020-10-23
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har i granskningen av en organisations redovisning av statsbidrag upptäckt misstänkta oegentligheter. MUCF kräver nu tillbaka hela bidragsbeloppet, totalt cirka 2,5 miljoner kronor.
Nyhet
2020-10-01
Time to move är en kampanj som ska främja ungas mobilitet i Europa. Kampanjen som arrangeras årligen genomförs med lokala projekt runt om i Europa under oktober månad.
Nyhet
2020-09-29
Från och med 2021 inleds en ny, sjuårig programperiod inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren. Den nya programperioden väntas erbjuda fler och mer flexibla möjligheter för verksamheter att engagera sig i internationella ungdomsprojekt.
Nyhet
2020-09-29
Den extra ansökningsrundan (runda 4) innefattar endast programområdet Strategiska partnerskap med fokus på kreativitet och/eller kultur.Läs mer om vad som gäller på sida 115 i programguiden för Erasmus+. Erasmus+ Programme Guide Version 3 (2020) 25/08/2020 Ansökan Ansökninsgformuläret heter Strategic Partnerships for youth och du hittar det i Erasmus+ Forms..

Sidor