Aktuellt

Genom Europeiska solidaritetskåren kan unga mellan 18-30 år delta i olika typer av solidaritetsprojekt.

Vi vill få fler kommuner och ideella organisationer att ansöka om och genomföra EVS-projekt. Är du den vi söker?

MUCF ser över hur fördelade medel använts av Spiritus Mundi.

(2017-01-23)

Vi söker två utredare som ska arbeta med myndighetens utredningar inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället.

Nu lanseras en utbildning om våldsbejakande extremism i Sverige.

Bidrag till viktigt arbete för människors lika villkor.

Idag lanserar MUCF, RFSL och RFSL Ungdom broschyren ”Hbtq-personers rättigheter i Sverige”.

Scoutrörelsen ifrågasätter storleken av det bidrag de erhåller i statligt stöd. Här svarar vi.

Sommarlovsbidraget var populärt - 283 av landets 290 kommuner fick extra pengar.

MUCF:s replik på DN:s ledarsida som menar att det bästa vore att avskaffa bidragen till barn- och ungdomsorganisationer.

(2016-12-21)

Åtta exempel på organisationer som skapat mötesplatser mellan unga nyanlända och unga som är uppvuxna i Sverige.

Projekten kommer bidra till att främja romers hälsa genom information, utbildning, aktiviteter och liknande.

Sidor