Aktuellt

Pressmeddelande
2020-10-29
Om bara några månader, vid årsskiftet, är Brexit en verklighet för alla. I en ny rapport riktad till unga förklarar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, varför Storbritannien valde att lämna EU.
Pressmeddelande
2020-10-29
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är i huvudsak positiva till förslaget att en ny arbetslöshetsförsäkring ska grundas på inkomster i stället för arbetad tid. Men, myndigheten är starkt kritisk till delar av utredningen.
Nyhet
2020-10-27
MUCF har i uppdrag att fördela regeringens förstärkning av bidraget till barn- och ungdomsorganisationer på 50 miljoner kronor årligen 2020–2022.
Nyhet
2020-10-27
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fattat ett beslut som gör det möjligt för organisationer att föra över medel för organisationsstöd som beviljats för bidragsåret 2020 till bidragsår 2021.
Nyhet
2020-10-23
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har i granskningen av en organisations redovisning av statsbidrag upptäckt misstänkta oegentligheter. MUCF kräver nu tillbaka hela bidragsbeloppet, totalt cirka 2,5 miljoner kronor.
Nyhet
2020-10-01
Time to move är en kampanj som ska främja ungas mobilitet i Europa. Kampanjen som arrangeras årligen genomförs med lokala projekt runt om i Europa under oktober månad.
Nyhet
2020-09-29
Från och med 2021 inleds en ny, sjuårig programperiod inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren. Den nya programperioden väntas erbjuda fler och mer flexibla möjligheter för verksamheter att engagera sig i internationella ungdomsprojekt.
Nyhet
2020-09-29
Den extra ansökningsrundan (runda 4) innefattar endast programområdet Strategiska partnerskap med fokus på kreativitet och/eller kultur.Läs mer om vad som gäller på sida 115 i programguiden för Erasmus+. Erasmus+ Programme Guide Version 3 (2020) 25/08/2020 Ansökan Ansökninsgformuläret heter Strategic Partnerships for youth och du hittar det i Erasmus+ Forms..
Pressmeddelande
2020-09-15
Den nya webbutbildningen får positivt gensvar från jämställdhetsminister Åsa Lindhagen: – Alla unga har rätt att få den information som de behöver för att leva ett bra liv i ett jämställt samhälle. Med faktabaserad kunskap om sex, relationer och hälsa har unga mycket bättre möjligheter att göra egna fria val. 
Pressmeddelande
2020-09-10
MUCF välkomnar regeringens förslag till ändringsbudget och däri satsningen på barn- och ungdomsorganisationer. Statsbidraget syftar till att skapa bättre förutsättningar för barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.
Nyhet
2020-09-14
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar årligen pengar till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och HBTQ-organisationer och bidragen kan sökas för organisationers ordinarie verksamhet. Den 1 september var sista ansökningsdag för att söka organisationsbidrag och nu påbörjar handläggningen av ansökningarna. Totalt har MUCF mottagit 196 ansökningar för organisationsbidrag för bidragsår 2021.
Nyhet
2020-09-10
MUCF:s logga, bild på Lena Nyberg samt MUCF:s färgpalett.
Under hösten 2020 implementerar MUCF en varumärkesplattform i verksamheten. Den ska lägga grunden för hur MUCF möter, bemöter och kommunicerar med dem som myndigheten är till för. Bland annat har logotyp, färgpalett och typsnitt justerats.

Sidor