Aktuellt

Pressmeddelande
2021-04-22
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu 58 miljoner kronor i statsbidrag till 18 organisationer för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Några av de organisationer som får bidrag är Röda Korset, trossamfundet Svenska kyrkan och Talita.
Pressmeddelande
2021-04-08
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått in totalt 143 ansökningar om statsbidrag för insatser för socialt särskilt utsatta människor under coronapandemin från civilsamhällets organisationer. - Totalt har organisationerna sökt för drygt 200 miljoner kronor. Vi har 58 miljoner kronor att fördela, så behovet är stort, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag.
Pressmeddelande
2021-03-26
Den extra ansökningsrundan (runda 4, 2020) påbörjades i oktober 2020. Beslut om fördelning av medel fattades av MUCF i februari 2021. Totalt fick myndigheten in 15 ansökningar och fördelar nu cirka 6 miljoner kronor (597 743 €) till 3 projekt i Malmö, Göteborg och Uppsala. Projekt Erasmus+ Ung och Aktiv, Strategiska partnerskap MUCF har beviljat medel till följande 3 projekt:
Nyhet
2021-03-25
Under de sex år som föreningen ansökt om bidrag från MUCF har föreningen kommit in med nio ansökningar som resulterat i fyra bifall, och en totalsumma på 812 000 kronor. Samtliga redovisningar av bidraget har varit tillfredsställande och det har inte funnits skäl att misstänka oegentligheter. Dagens Nyheter har gjort en rättelse med anledning av faktafel och en hänvisning till fel kinesiskt riksförbund (rättelse i slutet av artikeln):
Pressmeddelande
2021-03-24
Regeringen har beslutat att ge myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ett nytt uppdrag att fördela projektbidrag till ideella organisationer som gör insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer. Bidraget som ska delas ut under 2021 är på 2,4 miljoner kronor. MUCF välkomnar regeringens beslut om nytt bidrag till mötesplatser för unga hbtqi-personer.
Nyhet
2021-03-23
MUCF har, som alla myndigheter, begränsade resurser och medel för att hantera sitt uppdrag. När det gäller tillsyn och kontroll av organisationers verksamet så tvingas vi varje år prioritera och göra en avvägning mellan olika former av tillsyn. Vi tar Riksrevisionens synpunkter på allvar och har gått igenom de iakttagelser och rekommendationer som görs i rapporten. MUCF har nu lämnat sitt svar till Riksrevisionen. Här kan du läsa hela MUCF:s svar
Pressmeddelande
2021-03-18
Under 2021 inleder EU en ny, sjuårig programperiod (2021–2027) som för Erasmus+ innebär en utökad budget och flexibla möjligheter för att fler personer och verksamheter ska kunna delta i utvecklande internationella utbyten och samarbeten. För att uppmärksamma detta arrangerar MUCF och UHR ett gemensamt digitalt lanseringsevent, fredagen den 19 mars klockan 9.00-12.00.
Nyhet
2021-03-16
På nationell och regional nivå stämmer statistiken. Det är när den bryts ner på kommunnivå som felen uppstår. MUCF räknar med att problemet ska vara löst under veckan.   
Pressmeddelande
2021-03-16
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har på nytt fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till civilsamhället under coronapandemin. Totalt rör det sig om 58 miljoner kronor.
Pressmeddelande
2021-03-14
Unga utrikes födda kvinnor, framförallt de från länder utanför Europa, har en svagare position på den svenska arbetsmarknaden än andra jämnåriga. De upplever diskriminering och bemöts fördomsfullt av arbetsgivare. Kvinnor som bär slöja är särskilt utsatta. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.
Pressmeddelande
2021-03-10
Många unga har goda levnadsvillkor. Men det finns skillnader mellan olika grupper av unga, och det finns områden av ungas liv där levnadsvillkoren behöver förbättras.
Pressmeddelande
2021-03-08
Ökad risk för våld och sexuella trakasserier, minskade möjligheter att påverka samhället och ökad risk för psykisk ohälsa. Utvecklingen för unga svenska kvinnor är oroande och måste tas på allvar. Det skriver generaldirektörerna Lena Ag, Jämställdhetsmyndigheten, och Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), i en gemensam uppmaning på internationella kvinnodagen.

Sidor