Hoppa till huvudinnehåll
 

Varför skolval? Intervju #3

I vår intervjuserie Varför skolval? kan du följa lärare och annan skolpersonal som delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser kring deltagandet i Skolval 2022 till riksdagen. Intervjuserien lyfter även fram hur man kan arbeta inför valet i skolan för att öka elevers kunskap om demokrati och politik. Den här gången har vi intervjuat Emilia Gustafsson, ung kommunutvecklare på Mörbylånga kommun som berättar om kommunens arbete med demokrati och satsningar i Skolval 2022.

Berätta lite mer om din roll som ung kommunutvecklare och hur du jobbar för att öka ungas intresse för demokrati och politik?

- Mitt uppdrag handlar om att få ungas röst hörd och öka deras medbestämmande. Min största fokus är arbeta med ungdomspolitiska inflytande. Det är viktigt att unga får inflytande över sin framtid och det gör vi på olika sätt. Exempelvis har vi forum för dialog mellan ungdomar och politiker. Vi arbetar även med medborgarförslag där vi har skapat filmer och varit ute i skolor för att uppmana elever att skriva egna förslag till politiker och tjänstepersoner. Det har slutat med att mejlen har blivit full av ungdomar som ville ge mig sina synpunkter och förslag så det känns som en bra satsning.

- En annan satsning som vi har gjort är att hjälpa elevråden att komma i kontakt med kommunfullmäktige för att för fram sina idéer och förslag på förändring och det blev jätte uppskattat både av ungdomarna och politikerna. Under våren kommer de fortsätta att arbeta med sina medborgarförslag i skolan.

Från 0% deltagande i Skolval 2018 till att skolor i Mörbylånga är anmälda till Skolval 2022. Hur gick processen till? Vems initiativ var det?

- Det var på mitt initiativ. Vi går in i ett valår och det är viktigt att ungdomar får ett intresse för politik. Om vi som kommun kan ge den informationen så tror jag att det ökar intresset för demokrati och att fler ungdomar kommer vilja vara med och använda sitt inflytande.

- Vi har involverat ansvariga lärare på varje skola genom rektorerna som har ansvar att arbeta med sina elever och förklara hur det går till när man röstar. Vi kommer även att förse dem med material ifrån er hemsida (MUCF) och sedan kommer vi även att skapa egna Instruktionsfilmer för att publicera på våra sociala medier.

- Inför skolvalet i höst kommer vi anordna en politisk panel där alla gruppledare i våra invalda kommunpartier kommer sitta i en panel i vår aula. Alla årskurs 9, kommunala och friskolor elever är inbjudna att delta. Eleverna från årskurs 7 till årskurs 9 kommer att kunna få lämna in frågor och så kommer vi att slumpmässigt drar de under dagen.

Hur jobbar ni med unga som är mindre engagerade i demokrati? 

- Vi har obligatoriska aktiviteter. Exempelvis den politiska panelen är ju under skoltid och då kommer vi att abonnera bussar och ta hit alla elever så att det blir det indirekt. Även de som inte är intresserade genom att ge förutsättningar så hoppas vi att fler kommer att bli intresserade och engagerade i det långa loppet. 

Varför tycker du att skolval är viktigt?

- Det är ju viktigt eftersom vi lever i en demokrati. Vi har ett riktigt valdeltagande i Sverige, men vi kan alltid bli bättre. En genomförd loopundersökning visar att unga vill vara med och påverka, men majoriteten av dem vet inte hur man påverkar eller vem man kan prata med och jag tänker att det här är en jätteviktig del i det demokratiska samhället- att man verkligen utnyttjar sin rösträtt. Kan vi lägga en bra grund för att de ska se när de fyller 18 gå och lägga sin röst så tycker jag att vi ska göra det.  

Vad säger ni till skolor som inte är med i Skolval 2022 på grund av olika anledningar?

- Jag tycker att det är bara positivt att vara med i skolvalet för att demokratin är vår grundpelare. Vi lever i ett svenskt samhälle som bygger på att demokratin funkar, att vi tar oss till en röstlokal. Vi som arbetar med ungdomar har ett extra ansvar för det är ungdomarna som är vår framtid. Det är de framtida väljarna, de framtida politikerna och framtida tjänstepersonerna. . Att guida dem i rätt riktning är självklarhet.