Hoppa till huvudinnehåll
 

Transnationellt nätverksevent för CERV-programmet

Datum/tid:
Plats: Online, via Zoom

Hitta partnerorganisationer för ert projekt när MUCF tillsammans med fem andra nationella kontaktpunkter (Tyskland, Cypern, Luxemburg, Lettland och Spanien) bjuder in till ett nätverksevent inom EU:s nya program CERV (Citizens, Equality, Rights and Values).

Eventet ger möjlighet att stärka er kunskap om CERV och de två öppna utlysningarna (Vänortssamarbete och stadsnätverk, deadline 26 augusti samt Skydda och främja barnets rättigheter, deadline 7 september). Potentiella ansökare ges även möjlighet att nätverka och hitta internationella partners.

För vem?

Jobbar du med barnrättigheter? Eller kanske är du aktiv inom eller intresserad av vänortssamarbete? Arbetar du i en kommun och letar efter nya europeiska partners? Är du aktiv i en ideell förening eller annan organisation (med fokus på vänortssamarbete eller barns rättigheter)? Då är det här eventet för dig! 

Program

Experter från de nationella kontaktpunkterna förklarar programmet, hur man ansöker, samt ger information och råd. Dessutom får ni potentiella ansökare från Sverige, Cypern, Tyskland, Luxemburg, Lettland och Spanien gott om tid till nätverkande och dialog om utlysningarna och möjliga projekt. 

Anmälan

Anmäl dig senast den 1 juli. Medverkan är kostnadsfri.

Transnational networking event for the CERV programme "You Care. We CERV"

Möteslänk skickas via mejl till de som anmält sig dagen innan seminariet.

Om CERV programmet

EU-programmet CERV, som står för Citizens, Equality, Rights and Values, har just påbörjat en sjuårig finansieringsperiod. Med över 1,5 miljarder euro i finansiering är det ett av EU:s viktigaste finansiella instrument för att stödja organisationer i det civila samhället, kommuner och andra intressenter. 

Programmet skyddar våra rättigheter och demokratiska samhällen och grundas i EU:s grundläggande värden. Det implementerar EU:s policys och prioriteringar inom jämställdhetsintegrering, att motverka våld mot kvinnor och barn, antidiskriminering, transfobi, EU:s gemensamma historia och värden och att säkerställa demokratiska samhällen.

Programmet gör detta särskilt genom att stödja organisationer i det civila samhället och andra intressenter som är verksamma på lokal, regional, nationell och gränsöverskridande nivå och genom att uppmuntra medborgerligt och demokratiskt deltagande för att upprätthålla och vidareutveckla öppna, rättighetsbaserade, demokratiska, jämlika och inkluderande samhällen baserade på rättsstatsprincipen.

Läs mer om CERV på EU-kommissionens webbplats.

Find calls for proposals in Citizens, Equality, Rights and Values programme