Hoppa till huvudinnehåll
 

Stödpaket till civilsamhället

Här hittar du information om stödpaketen till civilsamhället med anledning av Corona.

För er med minskade eller inga intäkter

Minskade intäkter - omställningsstöd (ansökan öppen)

Omställningsstöd är ett stöd till verksamheter vars nettoomsättning har minskat till följd av corona. Det är Skatteverket som ansvarar för stödet.

Krav på F-skatt för att söka stödet gäller inte stiftelser, föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet.

Perioderna december 2021 och januari 2022 stänger 31 mars 2022.
Perioden februari 2022 stänger den 13 april.

Mer information hittar du på Skatteverkets hemsida.

Evenemangsstöd (ansökan öppen)

Evenemangsstödet är ett statligt stöd för arrangörer och underleverantörer som planerat för evenemang. Du kan söka stödet om evenemanget inte kunde genomföras eller behövde begränsas i väsentlig utsträckning till följd av restriktioner med anledning av coronapandemin.

Du kan söka stödet till och med den 30 juni 2022 hos Skatteverket. 
 

Nedstängningsstöd

Nedstängningsstödet riktar sig till företag som tvingas stänga sin verksamhet med anledning av åtgärder som beslutas genom den så kallade pandemilagen. Stödet ger företag upp till 100 procent ersättning för fasta kostnader, utifrån hur mycket omsättning företaget tappar. Takbeloppet är 75 miljoner kronor per månad. Nedstängningsstödet innefattar även ersättning för lönekostnader, förutsatt att dessa inte redan täcks av stöd vid korttidsarbete.

Åtgärden är ett förslag som presenterat av Regeringen men som än så länge kräver godkännande på EU-nivå för att implementeras. Men, som regeringen aviserat kommer att tillämpas retroaktivt om det är nödvändigt.

För mer information avseende nedstängningsstöd, besök Regeringens hemsida. 

För er som är arbetsgivare

Skatteförmåner och anstånd med skatteinbetalning

Skatteverket har samlad information om flera stöd, till exempel skatteförmåner och anstånd för skattebetalning och deklaration.

Du som är registrerad som arbetsgivare eller registrerad för moms (mervärdesskatt) som drabbats ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd. Du kan få anstånd med:

arbetsgivaravgifter och avdragen skatt moms

Skatteverket: Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer och rubriken ”Ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund”.

Sänkta arbetsgivaravgifter

Riksdagen har beslutat att tillfälligt sänka arbetsgivaravgifterna för ungdomar.

Du som arbetsgivare får lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar födda 1998-2002. Lagen gäller från och med 1 januari 2021 till och med 31 mars 2023.

Skatteverket kommer automatiskt räkna ut rätt arbetsgivaravgifter när du lämnar in arbetsgivardeklarationen.

Om du redan har lämnat in arbetsgivardeklarationen för januari 2021 (deklarationsdag 12 eller 26 februari 2021) innan lagen trädde ikraft kan du begära omprövning av arbetsgivardeklarationen genom att skicka in den igen. Då kommer Skatteverket att rätta arbetsgivaravgifterna.

Skatteverket: Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer

Höga sjuklönekostnader

Riksdag och regering har infört tillfälliga regler. Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning från Försäkringskassan som handlägger ersättning för höga sjuklönekostnader.

Du behöver inte göra en särskild ansökan.

Den ersättning du får skiljer sig åt beroende på vilken period det gäller.

På Försäkringskassans webbplats ser du hur beräkning av ersättning för höga sjuklönekostnader ser ut.

Verksamhetsspecifika stöd

Återstartsstöd till idrotten

Riksidrottsförbundet  har under 2021 beviljats 1,955 miljarder kronor i extra anslag för att mildra negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19 för idrottsverksamhet i hela landet. Pengarna ska också användas för att underlätta uppstart av verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet. På Riksidrottsförbundets hemsida hittar du mer information om återstartstödet och hur ni som förening kan söka pengarna.

Kris-och stimulansstöd till kulturområdet

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att fördela medel på 750 miljoner kronor till kulturområdet. Regeringen har beslutat om följande fördelning: