Hoppa till huvudinnehåll
 

Stödpaket till civilsamhället

Här hittar du information om stödpaketen till civilsamhället med anledning av Corona.

För er med minskade eller inga intäkter

Minskade intäkter - sök omställningsstöd (ansökan öppen)

Ansökningstiden är för maj och juni: 31 augusti 2021, för juli: 2 augusti-30 september 2021, för augusti: 1 september-8 oktober 2021 och för september: 1 oktober-29 oktober 2021.

Omställningsstöd är ett stöd till verksamheter vars nettoomsättning har minskat till följd av corona. Det är Skatteverket som ansvarar för stödet.

Krav på F-skatt för att söka stödet gäller inte stiftelser, föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet.

Ideella föreningar måste ha ett organisationsnummer som har fastställts senast den 31 december 2019 för att vara berättigade till stöd.

Omställningsstöd med anledning av corona – maj 2021–september 2021

Stöd för hyran till utsatta branscher - sök Hyresstöd (ansökan öppen)

Lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster kan ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. Stödet gäller hyresvärdar som gett rabatt på lokalhyran under perioden 1 april 2021 – 30 september 2021.

Stödet söks av hyresvärden. Länsstyrelsen handlägger stödet som kan sökas via Boverkets e-tjänst.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Evenemangsstöd (ansökan öppen)

Regeringen har beslutat om ett nytt ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang som planeras under juni-december 2021, men som inte kan genomföras eller måste begränsas på grund av spridningen av covid-19. Det innebär att staten står för delar av den ekonomiska risken.

Från den 10 augusti är det möjligt att registrera evenemang och ansöka om stöd hos Skatteverket.

Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer

Inga intäkter - sök nedstängningsstöd (ej öppet än)

Om man inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen ska man kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under nedstängningen.

Upp till 100 procent av kostnaderna kommer att ersättas. Det nya nedstängningsstödet ska gälla under den tid som pandemilagen är i kraft och är utformat på liknande sätt som det så kallade omställningsstödet.

Stödet går inte att söka ännu, det träder i kraft tidigast i april.

Regeringen: promemoria nedstängningsstöd

Regeringen, pressmeddelande 18 januari: Kraftfullt ekonomiskt stöd till företag som drabbas av nedstängning

För er som är arbetsgivare

Skatteförmåner och anstånd med skatteinbetalning

Skatteverket har samlad information om flera stöd, till exempel skatteförmåner och anstånd för skattebetalning och deklaration.

Du som är registrerad som arbetsgivare eller registrerad för moms (mervärdesskatt) som drabbats ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd. Du kan få anstånd med:

arbetsgivaravgifter och avdragen skatt moms

Skatteverket: Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer och rubriken ”Ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund”.

Sänkta arbetsgivaravgifter

Riksdagen har beslutat att tillfälligt sänka arbetsgivaravgifterna för ungdomar.

Du som arbetsgivare får lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar födda 1998-2002. Lagen gäller från och med 1 januari 2021 till och med 31 mars 2023.

Skatteverket kommer automatiskt räkna ut rätt arbetsgivaravgifter när du lämnar in arbetsgivardeklarationen.

Om du redan har lämnat in arbetsgivardeklarationen för januari 2021 (deklarationsdag 12 eller 26 februari 2021) innan lagen trädde ikraft kan du begära omprövning av arbetsgivardeklarationen genom att skicka in den igen. Då kommer Skatteverket att rätta arbetsgivaravgifterna.

Skatteverket: Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer

Höga sjuklönekostnader

Riksdag och regering har infört tillfälliga regler. Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning från Försäkringskassan som handlägger ersättning för höga sjuklönekostnader.

Du behöver inte göra en särskild ansökan.

Den ersättning du får skiljer sig åt beroende på vilken period det gäller.

På Försäkringskassans webbplats ser du hur beräkning av ersättning för höga sjuklönekostnader ser ut.

Permittering av personal (ansökan för korttidsarbete öppen)

Tillväxtverket handlägger stödet för korttidsarbete för er som behöver permittera personal.

Korttidsarbete 2021 skiljer sig från det tidigare stödet på flera punkter.

Du kan få stöd totalt sju månader med det nya stödet, från 1 december 2020 till 30 juni 2021. Ansöker du för senare startdatum blir antalet stödmånader färre.

För att kunna ta del av det nya stödet behöver du göra en ny ansökan.

Tänk på att du endast kan söka stöd fyra månader tillbaka.

Tillväxtverket: Korttidsarbete 2021

Regeringens föreslag om en förlängning av korttidsstödet under månaderna juli, augusti och september 2021 har beslutats och lagändringen ikraftträdde 29 juni 2021.

Läs mer om vad som gäller för ansökan om de månaderna på Tillväxtverkets webbplats.

Förlängning av korttidsstöd för perioden juli - september 2021

Permittering av personal (ansökan för kompetensinsatser under korttidsarbete öppen)

Arbetsgivare som får stöd för korttidsarbete har möjlighet att ansöka om ersättning för kompetensinsatser som genomförs under arbetsbefriad tid.

Med kompetensinsatser menas insatser som höjer eller validerar kompetensen hos en arbetstagare och som arbetsgivaren har kostnader för. Tillväxtverket har mer information om vilka insatser man kan göra.

Ansökan öppnades 29 mars och du ansöker om ersättning för kompetensinsatser samtidigt som du ansöker om korttidsstöd. Ersättning kan sökas retroaktivt från 1 januari 2021.

Verksamhetsspecifika stöd

Ekonomiskt stöd till idrotten

Riksidrottsförbundet har fått i uppdrag av regeringen att dela ut cirka 600 miljoner kronor som stöd till idrotten. Stödet ska användas för att mildra ekonomiska konsekvenser av pandemin. På Riksidrottsförbundets hemsida hittar du mer information och hur du kan söka bidrag och stöd. 

Kris-och stimulansstöd till kulturområdet

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att fördela medel på 750 miljoner kronor till kulturområdet. Regeringen har beslutat om följande fördelning:

 

 

Feedback

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: