Hoppa till huvudinnehåll
 

Stödpaket till civilsamhället

Här hittar du information om stödpaketen till civilsamhället med anledning av Corona.

För er med minskade eller inga intäkter

Minskade intäkter - sök omställningsstöd (ansökan stängd men det planeras för ytterligare stöd)

Ansökningstiden är för maj och juni: 31 augusti 2021, för juli: 2 augusti-30 september 2021, för augusti: 1 september-8 oktober 2021 och för september: 1 oktober-29 oktober 2021.

Omställningsstöd är ett stöd till verksamheter vars nettoomsättning har minskat till följd av corona. Det är Skatteverket som ansvarar för stödet.

Krav på F-skatt för att söka stödet gäller inte stiftelser, föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet.

Ideella föreningar måste ha ett organisationsnummer som har fastställts senast den 31 december 2019 för att vara berättigade till stöd.

Omställningsstöd med anledning av corona – maj 2021–september 2021Regeringen arbetar med att återinföra stöd och utökade möjligheten för företag att få anstånd. Förslagen är:

  • Återinföring av omställningsstöd
  • Utökad och utvidgad möjlighet för företag att ansöka om anstånd med skatt

Förslaget kommer att skickas ut på remiss.

Regeringens pressmeddelande 17 december 2021: "Regeringen återinför krisstöd till företag med start i december".

Källa: "Omställningsstöd till följd av corona" på Skatteverkets hemsida.

Evenemangsstöd (ansökan öppen)

Regeringen har beslutat om ett nytt ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang som planeras under juni-december 2021, men som inte kan genomföras eller måste begränsas på grund av spridningen av covid-19. Det innebär att staten står för delar av den ekonomiska risken.

Du kan söka stödet från och med den 10 augusti 2021 fram till och med den 31 december 2021 hos Skatteverket. 

Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörerRegeringen har föreslagit att öppna ansökan om evenemangsstöd för evenemang som ska genomföras under perioden januari-mars 2022. Du kommer att kunna ansöka hos  Skatteverket först när regeringen har fattat alla nödvändiga beslut.

Regeringens pressmeddelande 17 december 2021: "Regeringen återinför krisstöd till företag med start i december".

Källa: "Evenemangsstöd" på Skatteverkets hemsida.

 

Nedstängningsstöd

Nedstängningsstödet riktar sig till företag som tvingas stänga sin verksamhet med anledning av åtgärder som beslutas genom den så kallade pandemilagen. Stödet ger företag upp till 100 procent ersättning för fasta kostnader, utifrån hur mycket omsättning företaget tappar. Takbeloppet är 75 miljoner kronor per månad. Nedstängningsstödet innefattar även ersättning för lönekostnader, förutsatt att dessa inte redan täcks av stöd vid korttidsarbete.

Åtgärden är ett förslag som presenterat av Regeringen men som än så länge kräver godkännande på EU-nivå för att implementeras. Men, som regeringen aviserat kommer att tillämpas retroaktivt om det är nödvändigt.

För mer information avseende nedstängningsstöd, besök Regeringens hemsida. 

För er som är arbetsgivare

Skatteförmåner och anstånd med skatteinbetalning

Skatteverket har samlad information om flera stöd, till exempel skatteförmåner och anstånd för skattebetalning och deklaration.

Du som är registrerad som arbetsgivare eller registrerad för moms (mervärdesskatt) som drabbats ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd. Du kan få anstånd med:

arbetsgivaravgifter och avdragen skatt moms

Skatteverket: Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer och rubriken ”Ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund”.

Sänkta arbetsgivaravgifter

Riksdagen har beslutat att tillfälligt sänka arbetsgivaravgifterna för ungdomar.

Du som arbetsgivare får lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar födda 1998-2002. Lagen gäller från och med 1 januari 2021 till och med 31 mars 2023.

Skatteverket kommer automatiskt räkna ut rätt arbetsgivaravgifter när du lämnar in arbetsgivardeklarationen.

Om du redan har lämnat in arbetsgivardeklarationen för januari 2021 (deklarationsdag 12 eller 26 februari 2021) innan lagen trädde ikraft kan du begära omprövning av arbetsgivardeklarationen genom att skicka in den igen. Då kommer Skatteverket att rätta arbetsgivaravgifterna.

Skatteverket: Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer

Höga sjuklönekostnader

Riksdag och regering har infört tillfälliga regler. Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning från Försäkringskassan som handlägger ersättning för höga sjuklönekostnader.

Du behöver inte göra en särskild ansökan.

Den ersättning du får skiljer sig åt beroende på vilken period det gäller.

På Försäkringskassans webbplats ser du hur beräkning av ersättning för höga sjuklönekostnader ser ut.

Permittering av personal (ansökan för korttidsarbete öppen)

Tillväxtverket handlägger stödet för korttidsarbete för er som behöver permittera personal.

Korttidsarbete under 2021 är uppdelad i två olika stödperioder. Första perioden pågår till 30 juni och kan sökas fram till 31 oktober. Andra perioden juli–september ansöks retroaktivt 3–30 november. 

Tänk på att du endast kan söka stöd fyra månader tillbaka.

Tillväxtverket: Korttidsarbete 2021

Läs mer om vad som gäller för ansökan om de månaderna på Tillväxtverkets webbplats.

Förlängning av korttidsstöd för perioden juli - september 2021

Permittering av personal (ansökan för kompetensinsatser under korttidsarbete öppen)

Arbetsgivare som får stöd för korttidsarbete har möjlighet att ansöka om ersättning för kompetensinsatser som genomförs under arbetsbefriad tid.

Med kompetensinsatser menas insatser som höjer eller validerar kompetensen hos en arbetstagare och som arbetsgivaren har kostnader för. Tillväxtverket har mer information om vilka insatser man kan göra.

Verksamhetsspecifika stöd

Återstartsstöd till idrotten

Riksidrottsförbundet  har under 2021 beviljats 1,955 miljarder kronor i extra anslag för att mildra negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19 för idrottsverksamhet i hela landet. Pengarna ska också användas för att underlätta uppstart av verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet. På Riksidrottsförbundets hemsida hittar du mer information om återstartstödet och hur ni som förening kan söka pengarna.

Kris-och stimulansstöd till kulturområdet

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att fördela medel på 750 miljoner kronor till kulturområdet. Regeringen har beslutat om följande fördelning:

 

 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: