Hoppa till huvudinnehåll
 
Ingress
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till att en ny socialtjänstlag ska ersätta den nuvarande, men myndigheten skickar med att det är viktigt att ungdomsperspektivet lyfts in. Det framgår av utredningens resonemang kring lagförslaget att bestämmelserna i lagen huvudsakligen gäller barn, men i vissa fall även unga. Det framgår av utredningen att det inte är helt tydligt vem som räknas som ung, eller varför unga omfattas av vissa bestämmelser men inte andra. Det framgår också att utredningen inte haft utrymme att göra en genomgång i dessa delar, vilket MUCF ställer sig kritisk till.