Hoppa till huvudinnehåll
 

Rapporter om flyktingmottagandet 2015

Mottagande av flyktingar, asylsökande och nyanlända är en komplex uppgift, där många olika samhällsaktörer är tvungna att samverka, komma överens och finna sina roller för att snabbare hitta vägar för att hantera ett akut läge och systematiskt arbeta med mottagande av människor som flyr. I rapporten Flyktingmottagandet – det civila samhällets roll och villkor kan du läsa om de avgörande insatser som gjordes under flyktingmottagandet 2015, men också om de svårigheter som fanns.

Vård på Centralen, är en studie som togs fram i samband med att en organisation bildades av engagerade läkarstudenter som ett svar på vårdbehov bland nyanlända flyktingar som kom till Sverige under 2015. Studien visade på en ny typ av organisering i det svenska civilsamhället, där resurser mobiliseras med utgångspunkt i  en egen regi och där ambitionen både är att bidra med konkret stöd och att arbeta för social förändring.