Hoppa till huvudinnehåll
 

Program och medverkande IDE forum 2024

Årets IDE forum, som anordnas digitalt, tar avstamp i tre nyligen publicerade rapporter från MUCF och NOD där vi får kunskap om aktuella utmaningar och trender i samverkan mellan ideell och offentlig sektor på lokal, regional och nationell nivå.

Vi får möta samverkansforskare och ta del av goda exempel på ideell och offentlig samverkan i framkant. Framför allt erbjuder IDE forum 2024 en mötesplats med plats för inspiration, dialog och erfarenhetsutbyte!  

Medverkande gäster är bland andra:

  • Inledning av Lena Nyberg, generaldirektör MUCF och Jakob Forssmed, socialminister. 
  • Moderatorer Elisabet Johansson, MUCF och Charly Wassberg Borbos, Riksteatern. 
  • Charly Wassberg Borbos, Riksteatern presenterar Partsgemensamt forum (PGF). 
  • Samverkan i en föränderlig tid: Panelsamtal med Elisabet Johansson, utvecklingsledare på MUCF och Anders Lindell, kanslichef på NOD. Presentation av MUCF:s årliga Uppföljningsrapport av ideella föreningars villkor (släpps i maj) samt rapporterna Samverkan mellan civilsamhället och Sveriges regioner, Samverkan mellan civilsamhället och Sveriges kommuner och NOD:s rapport Samverkan mellan civilsamhället och statliga myndigheter. 
  • Panelsamtal mellan (Anna Rydborg representant Värmlands idéburna), verksamhetsutvecklare Värmlands idéburna och Anders Bro, utvecklingsledare Region Örebro, om sina erfarenheter av att bedriva ett framgångsrikt samverkansarbete på lokal och regional nivå.  
  • Patrik Cras, forskare vid avdelningen för landsbygdsutveckling på SLU, om samverkan mellan civilsamhälle och offentlig sektor utifrån olika lokala förutsättningar. 

Anmäl dig till IDE forum här.

Läs mer om dialogträffarna den 16, 17 och 18 september.