Hoppa till huvudinnehåll
 

Dialogträffar

Utöver IDE forums program kommer det i år finnas möjlighet att anmäla sig till dialogträffar för ett fördjupat samtal utifrån årets tema. Syftet är även att deltagare ska nätverka, dela erfarenheter och inspireras av varandra.

Dialogträffarna kommer äga rum veckan efter IDE forum. Träffarna utgår från de tre faser av samverkan som definieras i MUCF:s samverkansmodell. Du anmäler dig till den träff som är mest relevant för dig och din organisation.

16 september, klockan 13:30 Att inleda samverkan: Vad vill vi uppnå med samverkan och vilka ska vi samverka med?

Det här dialogtillfället är för er som står i startgroparna för att påbörja ett samverkansarbete. Hur får man som civilsamhällesorganisation gehör för sina idéer? Vilka organisationer ska man prata med? Hur undviker man de vanligaste fallgroparna? Hur förhåller man sig till varandras förutsättningar?  

17 september, klockan 10:00 Upprätta strategisk samverkan: Hur ska vi samverka?

Det här dialogtillfället är för er som har påbörjat ett samverkansarbete men behöver verktyg och inspiration för att komma vidare. Vilka samverkansformer fungerar? Hur ser man till att de finns resurser för civilsamhället att delta? Hur kan man tänka kring målgruppsrepresentation?  

18 september, klockan 13:30 Revidera och utvärdera: Hur utvecklar vi befintlig samverkansstruktur?

Det här dialogtillfället är för dig som vill ta nästa steg och utveckla ert samverkansarbete ytterligare. Hur man kan involvera beslutsfattare? Hur kan man säkra långsiktig finansiering? Hur vet man att samverkansarbetet ger effekt och är det viktigt?  

Du anmäler dig till den dialogträff du önskar medverka vid i samband med anmälan till forumet.

Dialogträffarna leds av MUCF och NOD. En skriftlig sammanställning av de erfarenheter, goda idéer och tips som delas skickas ut till samtliga deltagare i efterhand.  

Det är frivilligt att delta vid en dialogträff.

Anmäl dig till IDE forum här.