Hoppa till huvudinnehåll
 

Välkomna till en konferens där unga, demokrati och Europaparlamentsvalet står i fokus

2019-03-21 - 13:15

Måndagen den 25 mars samlas ett 40-tal organisationer och kommuner i Europahuset i Stockholm för en gemensam upptakt inför Europaparlamentsvalet men också för att nätverka kring demokrati- och EU-frågor i stort.

Med drygt två månader kvar till Europaparlamentsvalet bjuder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tillsammans med Europaparlamentets kontor i Sverige in till konferensen Inför Europaparlamentsvalet – ungas demokratiska deltagande. En dag där unga, demokrati och EU står i fokus.

Under konferensen deltar organisationer och kommuner som arbetar för att öka ungas engagemang i Europaparlamentsvalet och i Skolval 2019. Även aktörer som arbetar med ungas mobilitet i Europa deltar.

Syftet med dagen är att öka kunskapen om EU med fokus på Europaparlamentsvalet samt att skapa möjligheter för deltagarna att inspireras, utbyta erfarenheter och nätverka med varandra.

Anmälan görs via e-post till press@mucf.se eller via presstelefon 010-160 10 20. I anslutning till konferensen finns det möjlighet att intervjua representanter från MUCF och Europaparlamentets kontor i Sverige samt deltagande organisationer och kommuner.

Datum: måndagen den 25 mars, klockan 9 – 15
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65 (plan 2), Stockholm

Program       

9.00             Panelsamtal om Regeringens Demokratiutredning 

Samtal om att främja, förankra och försvara demokratin med koppling till Europaparlamentsvalet och vikten av att rösta. Deltar i panelen gör Peter Örn (leder regeringsutnämnda demokratikommittén), Annika Ström Melin (journalist och författare), Rosaline Marbinah (demokratiambassadör) och Markus Bonekamp (Europaparlamentet, chef för kontoret i Sverige). 

10.30         Den här gången röstar jag! 

Markus Bonekamp (Europaparlamentet, chef för kontoret i Sverige) om Europaparlamentets funktion och roll samt uppgift att öka valdeltagandet till Europaparlamentsvalet, om ungas engagemang i EU-frågor och om att stå upp för demokratin. 

11.15           Möjligheter inom MUCF 

MUCF informerar om sin verksamhet och om möjligheterna till bidrag och internationella utbyten.  

12.45           Workshop 

Vi diskuterar gemensamma frågor och utmaningar, till exempel hur vi ökar ungas valdeltagande; hur vi möjliggör ungas demokratiska deltagande; hur vi bibehåller ungas engagemang under mellanvalsperioden. 

15.15           Avslutning

Om MUCF:s uppdrag kopplat till EU och Europaparlamentsvalet

 • Bidrag Europaparlamentsvalet
  MUCF fick inför det allmänna valet 2018 och Europaparlamentsvalet 2019 i uppdrag från regeringen att fördela stöd till organisationer inom det civila samhället och till kommuner för att öka valdeltagandet i dessa val. 13 organisationer och kommuner beviljades medel för att genomföra projekt inför Europaparlamentsvalet.
  Bidrag som syftar till att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019
   
 • Skolval
  MUCF har i uppdrag av regeringen att förbereda Skolval 2018 och 2019. Skolval är ett simulerat val som arrangeras av elever eller elever och skolpersonal tillsammans på skolorna, ofta genom en elevkår eller en skolförening. Satsningen riktar sig till årskurs 7–9 och till gymnasiet och särskolan. MUCF har även fördelat bidrag till verksamheter som arbetar för att stimulera valdeltagandet i skolval.
  Skolval 2019
   
 • Uppdrag att öka kunskapen om EU
  MUCF är en av de myndigheter som har i uppdrag från regeringen att öka kunskapen och stärka delaktigheten i frågor om Europeiska Unionen. MUCF har identifierat civilsamhället och ungdomsledare som den primära målgruppen för uppdraget. Bland annat har en digitalisering av den svenska delen av den europeiska strukturerade dialogen, den så kallade Röstresan, påbörjats. Det arbetet sker i samarbete med LSU – Sveriges ungdomsorganisationer.
   
 • Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren
  MUCF är nationellt kontor för EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren som syftar till att öka ungas mobilitet, bland annat genom ungdomsutbyten och volontärinsatser.
  Erasmus+
  Europeiska solidaritetskåren
   
 • Eurodesk
  MUCF är nationell partner för det Eurodesk som är ett europeiskt nätverk som informerar om EU med fokus på möjligheter för unga. MUCF samordnar lokala Eurodesk-kontor som utgörs av kommuner, Europa Direkt-kontor och organisationer som riktar sig till unga. Arbetet samordnas av Eurodesk Brussels Link i Bryssel.
  Eurodesk

Om Europaparlamentets kampanj inför Europaparlamentsvalet

 • ”Den här gången röstar jag”
  Europaparlamentet bedriver en institutionell, partipolitiskt neutral kampanj med namnet ”Den här gången röstar jag”. Kampanjen riktar sig till alla EU-medborgare och syftar till att öka valdeltagandet och stärka demokratin. Den som vill kan stödja det syftet och ge sitt stöd – aktivt eller passivt – genom att gå med i kampanjen.
  Kampanjen "Den här gången röstar jag"