Skolval 2019

I Skolval 2019 deltog 65 630 elever. Det är en ökning med 47 procent jämfört med 2014 års skolval till Europaparlamentet!

Tabell över resultatet av Skolval 2019 till Europaparlamentet

I Skolval 2019 tog 65 630 elever på 315 skolor chansen att göra sin röst hörd. Moderaterna får flest röster, följt av Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

 • Moderaterna 19,30 %
 • Miljöpartiet 16,07 %
 • Socialdemokraterna 15,19 %
 • Sverigedemokraterna 12,65 %
 • Centerpartiet 11,33 %
 • Vänsterpartiet 6,12 %
 • Kristdemokraterna 6,03 %
 • Liberalerna 4,53 %
 • Piratpartiet 3,43 %
 • Feministiskt initiativ 2,38 %
 • Övriga 2,98 %

Här kan du söka efter resultatet i ett specifikt län, kommun eller skola

Se vilka skolor som var anmälda till Skolval 2019

Prata politik – även efter skolval

Skolval 2019 är över och nu börjar det viktiga efterarbetet. En utvärdering av tidigare skolval visar att 80 procent av eleverna saknar en uppföljning på skolan. En fortsatt diskussion i klassrummet. Hur gick det? Vilka viktiga tankar finns hos eleverna? Hur kan vi fortsätta prata politik och demokrati även mellan valen?

Unga människors intresse för samhällsfrågor, politik och EU ökar, enligt MUCF: s Attityd- och värderingsstudie 2019. Låt oss ta tillvara det. I metodmaterialet Prata politik finns exempel på metoder, tips och frågor som kan användas i klassrummet efter ett skolval eller besök av politiska partier. Vi har samlat några frågor i ett bildspel– använd gärna det som underlag för er fortsatta diskussion i klassrummet! 

Om skolval

Skolval är ett simulerat val som arrangeras av elever eller elever och skolpersonal tillsammans på en skola. Satsningen riktar sig till årskurs 7-9 och gymnasiet inklusive särskolan. Ett skolval arrangeras på samma sätt som vanliga val med valsedlar, valskärmar, röstlistor, valurnor och rösträknare. Skolval ger elever möjlighet att ta ställning för ett politiskt parti och samtidigt lära sig om demokratiska processer. 

MUCF fick i uppdrag av regeringen att förbereda Skolval 2018 och 2019. På uppdrag av oss har Sveriges elevråd, Sveriges elevkårer, europeiska ungdomsparlamentet Sverige och Ung media Sverige drivit skolvalen. Skolverket och Valmyndigheten är samarbetsmyndigheter.