Skolval 2019

Valet till riksdagen är över och vi har en regering på plats. Nu vänder vi blickarna mot EU och Europaparlamentet - det är dags att förbereda och anmäla din skola till Skolval 2019!

 

Politiken som avhandlas i EU kan tyckas avlägsen, men är i allra högsta grad en del av vår vardag. Cirka 60 procent av besluten i en kommun har nämligen sitt ursprung i EU-direktiv. Att delta i Skolval 2019 är en unik möjlighet att stimulera elevers intresse för EU, Sveriges medlemskap och vårt EU-medborgarskap. En chans att undersöka demokratin.

Här kan du hitta tips, idéer och få inspiration på hur du kan ta Bryssel och Strasbourg till ditt klassrum:

Om skolval

MUCF har i uppdrag av regeringen att förbereda Skolval 2018 och 2019. Skolval är ett simulerat val som arrangeras av elever eller elever och skolpersonal tillsammans på skolorna, ofta genom en elevkår eller en skolförening. Satsningen riktar sig till årskurs 7-9 och gymnasiet inklusive särskolan. Ett skolval arrangeras på samma sätt som vanliga val med valsedlar, valskärmar, röstlistor, valurnor och rösträknare. Skolval ger elever möjlighet att ta ställning för ett politiskt parti och samtidigt lära sig om demokratiska processer. För en skola är det ett bra tillfälle att ta vara på den nyfikenhet och intresse som en valrörelse väcker.

I högerfliken Valår i klassrummet tipsar vi om aktiviteter och material som kan användas inför och efter skolval i undervisningen.

Skolval 2018 och 2019 drivs av Sveriges elevråd, Sveriges elevkårer, Europeiska ungdomsparlamentet Sverige och Ung media Sverige på uppdrag av MUCF. Skolverket och Valmyndigheten är samarbetsmyndigheter.