Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungdomspolitik och utanförskap i fokus i Almedalen

2022-06-30 - 10:30
MUCF
MUCF

Riktade fritidsaktiviteter till barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap ger stora samhällsvinster. Det visar rapporten Utanförskap och unga som presenteras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, under årets Almedalsvecka.

Onsdagen den 6 juli står ungdomspolitiken i fokus. Ungas marginalisering, unga hbtqi-personers levnadsvillkor, arbetslöshet, skolavhopp och höstens Skolval 2022 står på agendan när MUCF ägnar sin tredje dag i Almedalen åt ungdomsfrågor. Det blir även debatt och diskussion om filterbubblor, källkritik, källtillit och fejkade nyheter.

Program den 6 juli, Gotlands soldathem, Klinttorget 4, Visby

08.45–09.30
Unga hbtqi-personers levnadsvillkor sämre än andra ungas

Rapporten Jag är inte ensam, det finns många som jag beskriver unga hbtqi-personers levnadsvillkor. Det är den första stora kartläggningen på över tio år och visar att gruppen har sämre levnadsvillkor än andra unga. Hur kan situationen för unga hbtqi-personer förbättras? Vad tycker deras egna organisationer?

Medverkande: Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF, Sofia Zere, avdelningschef, MUCF, Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman, DO, Elisabeth Dahlin, barnombudsman, Katarina Bergehed, sakkunnig hbtqi-frågor, Amnesty International, Elias Fjellander, ordförande, RFSL Ungdom.

Arrangör: MUCF

10.00–10.55
Minskade skolavhopp ger minskad ungdomsarbetslöshet

Många unga fullföljer inte sin gymnasieutbildning, varken arbetar eller studerar. Just nu finns det en god arbetsmarknad men av arbetslösa unga inskrivna på Arbetsförmedlingen har 44 procent en kortare utbildning än gymnasiet (april 2022). De riskerar att bli långtidsarbetslösa. Här presenteras hur man kan stötta och utveckla det förebyggande arbetet för att fler unga ska kunna slutföra sina studier.

Medverkande: Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF, Lil Ljunggren Lönnberg, ordförande, Dua, Anna Liljeström, forskningsledare, SKR, Johan Sundqvist, utvecklingsledare systematiskt kvalitetsarbete, Ekerö kommun, Jan Korell, avdelningschef, Ekerö kommun, Åsa Karström, metodutvecklare skolnärvaro, Ekerö kommun, Gunilla Svantorp, ordförande i utbildningsutskottet, (S) riksdagen, Fredrik Christensson, ledamot i utbildningsutskottet, (C) Riksdagen, Isabel Smedberg-Palmqvist, skolborgarråd, (L) Stockholms stad, Susanne Zander, tf. kanslichef (Moderator), Dua.

Arrangör: MUCF, Delegationen för unga och nyanlända till arbete, Dua

11.45–12.45
Samhällsekonomiska vinster med tidiga, främjande och förebyggande insatser till barn och unga

Den nya rapporten Utanförskap och unga visar betydelsen av investeringar i främjande, tidiga och förebyggande insatser riktade till unga som riskerar att marginaliseras eller som befinner sig i ett utanförskap. Rapporten är skriven av nationalekonom Ingvar Nilsson och beteendevetare Eva Nilsson Lundmark och visar vilka förebyggande insatser som kan minska både mänskligt lidande och samhällets kostnader.

Medverkande: Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF, Ingvar Nilsson, nationalekonom, Jan Jönsson, socialborgarråd, Liberalerna, Maria von Bredow, senior utredare, Brottsförebyggande rådet.

Ingvar Nilsson kommenterar studien i en videointervju inför Almedalen.

Arrangör: MUCF

13.00–14.00
Hur spräcker vi filterbubblor och desinformation så unga kan göra medvetna val?

MUCF driver en av Sveriges största demokratisatsning för unga, Skolval 2022, och är samordnare av Europaåret för unga. Skolval 2022 genomförs på högstadium och gymnasium runt om i landet som en satsning för att stärka elevernas demokratiska ryggsäck. Under ett valår blir källkritik och källtillit extra viktigt. Vilka är de största utmaningarna kring desinformation och vilka lösningar finns?

Medverkande: Caroline von Seth, distriktsordförande, Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) Storstockholm, Emil Eneblad, vice nationell talesperson, UngSvenskarna, Erik Berg, förste vice förbundsordförande, Liberala Ungdomsförbundet (LUF), Samuel Dalevi, generalsekreterare, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU), Johannes Thernström, ledamot, Moderata Ungdomsförbundet (MUF), Aida Badeli, språkrör, Grön Ungdom, Pavlos Cavelier Bizas, förbundsstyrelseledamot, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU).

Arrangör: MUCF, Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd

14.30–15.30 Demokrati – vem bryr sig?
För många unga blir 2022 den första gången de deltar i ett val. Men för att kunna delta i ett demokratiskt val är tillförlitlig information en förutsättning. Frågorna är många, hur kan unga stärka sin källtillit genom skolan? Hur säkerställer vi en valdebatt där EU inte glöms bort? Vad är medias roll?

Medverkande: Sofia Wadensjö Karén, VD, Utbildningsradion (UR), Chiara Bergmark, ordförande, Elevernas riksförbund, Karin Linder, generalsekreterare, Svensk biblioteksförening, Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF, Per Grankvist, chefredaktör och grundare, Vad Vi Vet, Charlotta Friborg, programchef, SVT Nyheter, Per Enerud, senior analytiker, Myndigheten för psykologiskt försvar.

Arrangör: MUCF, Elevernas riksförbund

16.00–18.00
Källtillit bland fejknyheter och desinformation – vad ska unga kunna lita på?

Vad tycker du om källtillit, sökkritik, desinformation, fejknyheter, tyckonomi, filterbubblor och netikett? Välkomna till en inspirerande mötesplats med olika talare där vi diskuterar hur unga kan påverkas av  desinformation.

Medverkande: Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF, Jasmin Khwaiter, lärarstudent, redaktör för antologin I mina skor, Elektraambassadörerna Isolde Van Den Tempel och Yasmine Ouled, Fryshuset.

Arrangör: MUCF, Sveriges Elevråd, Elevernas riksförbund

Ungdomspolitik i fokus i Almedalen den 6 juli, Gotlands soldathem, Klinttorget 4, Visby

MUCF inleder Almedalsveckan med arenan Civilsamhällesdagarna den 4–5 juli i Donnerska huset.
Måndagens och tisdagens program: https://www.mucf.se/civilsamhallesarenan
Onsdagens program: https://www.mucf.se/fokus-ungdomspolitik 

Följ onsdagens program via livestream: https://youtu.be/IJvEBdIqpHc

Vill du vara säker på att få en plats så anmäl dig till press@mucf.se

Pressmeddelande Civilsamhällesdagarna: https://www.mucf.se/om-oss/pressmeddelanden/ny-arena-civilsamhallet-lanseras-i-almedalen