Hoppa till huvudinnehåll
 

Ny arena för civilsamhället lanseras i Almedalen

2022-06-22 - 09:27

Civilsamhällesarenan är en ny arena som ska öka och fördjupa samarbetet mellan civilsamhället, myndigheter och beslutsfattare. Syftet är att diskutera gemensamma nyckelfrågor och utmaningar som samhället står inför. Arenan lanseras i Almedalen den 4–5 juli.

Bakom initiativet Civilsamhällesarenan står Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och tio av Sveriges ledande civilsamhällesorganisationer.  

– Civilsamhället är en av grundpelarna i vår demokrati och vi har länge talat om hur viktigt det är att öka samarbetet mellan civilsamhällets aktörer och offentlig sektor. Vi skapar en arena som stärker det demokratiska arbetet i tider då demokratin ifrågasätts. Vi vet att människor som är engagerade i  organisationer allt oftare utsätts för hot och hat. Det är i sig ett hot mot hela samhället och något vi måste motverka, säger Lena Nyberg, MUCF:s generaldirektör.  

– I orostider med krig och kriser spelar civilsamhället en allt viktigare roll och det är därför viktigare än någonsin att samarbetet med offentlig sektor fungerar. Nu ökar vi samverkan för att hitta lösningar i en värld av stora omvälvningar. Vi ser ett växande behov av en gemensam plats att diskutera aktuella frågor som vi alla står inför idag, avslutar Lena Nyberg.  

Årets Almedalsvecka sätter civilsamhällets engagemang och de stora samhällsfrågorna i fokus.  

– Efter pandemin försvann tidigare relationer och infrastrukturer. Vi behöver bygga upp samarbetet igen och kanske på nya sätt. Civilsamhällesarenan skapades snabbt som ett svar på behovet av en stark civilsamhällesnärvaro i Almedalen, säger Patrik Schröder, samordnare civilsamhällesfrågor på Fremia.

– Tillsammans skapar vi en arena för samtal och debatt som rör demokrati och civilsamhällets möjligheter att verka. Vi hoppas att detta blir starten på många fördjupade samarbeten, säger Patrik Schröder.

Civilsamhällesdagarna innehåller 16 programpunkter med seminarier, debatter och samtal. Ämnen som står i fokus är balnd annat civilsamhällets roll i välfärden, i krig och kristider, hur hot och hat ska hanteras, utformningen av civilsamhällespolitiken och ungas villkor i Sverige. 

Dagarna är ett samarbete mellan MUCF, Civos, Famna, Fremia, Forum, Giva Sverige, LSU-Sveriges Ungdomsorganisationer, Sensus studieförbund, Studieförbunden, Svenska Röda Korset och Volontärbyrån. De är tänkta att bli en årligen återkommande arena för samverkan. Förhoppningen är att initiativet ska leda till ett starkare civilsamhälle med fler samarbeten och sektorsövergripande initiativ mellan organisationer, myndigheter och beslutsfattare. 

Civilsamhällesdagarna i Almedalen, 4–5 juli, Hörsalen, Donnerska huset, Donners plats 1, Visby.

Läs hela programmet här: https://www.mucf.se/civilsamhallesarenan   
Följ våra livesändningar https://www.mucf.se/civilsamhallesarenan
Vill du vara säker på att få en plats så anmäl dig till press@mucf.se.