Hoppa till huvudinnehåll
 

Tillit och samverkan. MUCF bjuder in till konferens om samverkan mellan civila samhället och det offentliga.

2018-11-21 - 10:00

Hur kan civilsamhället och det offentliga samverka för att på bästa sätt hantera utmaningar och fördjupa förståelsen parterna emellan? Det ska 50 aktörer från hela landet diskutera under en heldagskonferens i Stockholm den 28 november 2018.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar vartannat år Forumkonferensen, som är en nationell mötesplats för dialog mellan det civila samhällets aktörer och representanter från det offentliga. I år bjuder MUCF tillsammans med Civilsamhällets organisationer i samverkan, Civos, in till en dag med temat tillit.

- Samarbete och förtroende mellan offentliga aktörer och civilsamhället är en viktig fråga för demokratin. Därför är det angeläget för oss att det under konferensen ges tillfälle till dialog mellan civilsamhället och det offentliga. Tillit skapas genom dialog och att man känner varandra, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Diskussionerna under dagen tar avstamp i frågor om det civila samhället med inspirerande föreläsningar och plats för samtal mellan parterna kring ämnen som är relevanta för båda parter.

- Idag möts vi som parter i dialog. Att vi som parter är starka i våra identiteter för oss och samhället framåt. Det skapar också tillit som vi så väl behöver, säger Ann-Katrin Persson, ordförande för Civos.

 

Lena Nyberg, generaldirektör MUCF
Ann-Katrin Persson, ordförande Civos
Inleder dagen tillsammans

Peter Örn, demokratiambassadör och Demokratikommitténs ordförande
Regeringen har tillsatt en demokratikommitté och arbetet leds sav Peter Örn. Han kommer under förmiddagen att dela med sig av demokratikommitténs uppdrag och arbete.

Samuel Engblom, Utredningen om idéburna aktörer i välfärden
Utredningen ska ta fram ett förslag på definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer i välfärdsverksamheter. Samuel Engblom kommer för att berätta hur långt utredningen har kommit när det gäller definition och tänkbara tillämpningsområden.

Marina Tjevling, verksamhetsutvecklare Delegationen mot segregation
Delegationen mot segregation är en myndighet som har i uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation. Myndighetens arbete syftar till att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation. Marina Tjevling kommer att delge oss en lägesbild av myndighetens arbete.

Marie Ericsson och Daniel Lindvall, Demokrativillkorsutredningen
Demokrativillkoren i statsbidragsförordningar och tillämpningen av dessa villkor ska ses över och syftet är att säkerställa att allmänna medel går till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar såsom de formuleras i regeringsformen och i de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter. Under dagen får vi ta del av vad utredningen har kommit fram till så här långt.

Tid 28 november
Plats Meeting Room, Stockholm, Kungsholmen, Alströmergatan 20

För mer information: press@mucf.se eller 010 160 10 20.