Hoppa till huvudinnehåll
 

Ny rapport: Sexuella trakasserier vanligt i skolmiljöer – unga vågar inte anmäla  

2020-12-03 - 08:00
Foto Piotr Marcinski
Foto Piotr Marcinski

Fyra av tio unga har någon gång utsatts för ovälkomna sexuella handlingar. Sex procent uppger att de utsatts för sexuellt våld eller utnyttjande under det senaste halvåret. 60 procent av tjejerna och 18 procent av killarna har utsatts för sexuella trakasserier en eller flera gånger.

Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

̶- Många unga vittnar om att de inte vågar säga ifrån eller anmäla sexuella trakasserier eller övergrepp i skolmiljön. Det är alarmerande, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Rapporten "Det blir ju bara värre om jag berättar…Ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljö” presenteras i dag, den 3 december, på de digitala ”MUCF-dagarna 2020”. Den bygger på resultat från myndighetens ungdomsenkät och djupintervjuer med unga i åldern 14-30 och den är en del av myndighetens uppföljning av de ungdomspolitiska målen.

Känner inte till sina rättigheter

Utbildningsmiljöer i Sverige är långt ifrån fredade zoner trots att unga enligt lag har rätt till en miljö fri från diskriminering, sexuella trakasserier och övergrepp. I rapporten vittnar unga om trakasserier som en del av vardagen i grundskolan, på gymnasiet, universitetet, praktikplatsen, studentpuben och i sociala medier.

- Många unga känner inte ens till vilka rättigheter de har. Ansvariga rektorer, mentorer, lärare, elevhälsovård och studenthälsan behöver fokusera på att upptäcka och ta itu med de problem som finns, säger Lena Nyberg.

FOKUS-rapporten för 2020 visar bland annat att:

  • Det är främst tjejer, hbtq-personer och unga med funktionsnedsättning som utsätts för sexuella trakasserier. När killar trakasseras sker det oftast med nedsättande könsord, men i intervjuerna vittnar de också om fysiska trakasserier som de har svårt att värja sig emot.
  • Elever upplever att lärare, rektorer och handledare normaliserar och förminskar sexuella trakasserier.
  • Unga mår både fysiskt och psykiskt dåligt när de själva eller vänner drabbas.
  • Grupptrycket är ofta stort och leder till en tystnadskultur även när någon går över gränsen.
  • En skämtsam sexistisk jargong kan såra på djupet och leda till fysiskt och psykiskt lidande under många år.
  • Många vågar inte anmäla en lärare av rädsla för att straffas med sämre betyg.
  • Det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier får underkänt av de unga, särskilt på gymnasiet, universitet och högskolor.

”Involvera de unga mer”

Unga vill själva se en mer aktiv elev- och studenthälsa som arbetar förebyggande mot sexuella trakasserier och övergrepp. De vill också att normkritik och värderingsövningar återkommande bör ingå i utbildningen på högstadiet och gymnasiet.

- Involvera de unga i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Låt deras kunskaper utgöra grunden i det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp, säger Lena Nyberg.

- Vi hoppas att Fokus-rapporten kan ge en bred inblick i ungas vardag och att den ska ligga till grund för ett långsiktigt förbättringsarbete i utbildningsmiljöerna så att unga i alla åldrar kan känna en större trygghet.

FAKTA. Rapporten ingår i serien av årliga Fokus-rapporter som är en del av myndighetens uppföljning av de nationella ung­domspolitiska målen. I fjol granskade MUCF ungas möjligheter till inflytande på lokal nivå och året innan ungas sociala inkludering i Sverige. På mucf.se kan du läsa alla tidigare Fokus-rapporter. 

Läs och ladda ner Fokus-rapporten ”Det blir ju bara värre om jag berättar…Ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljöpå mucf.se

Läs mer om temat ungas utsatthet på "MUCF-dagarna 2020" på mucf.se

Länk till debattartikel: ”Unga utsätts fortfarande för sextrakasserier trots metoo” - DN.SE