Ungas utsatthet

"Det blir ju bara värre om jag berättar". Tre år efter #metoo är det rubriken på MUCF:s rapport Fokus 20, som i år undersöker sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer.

Grafik med texten ungas utsatthet

Program

Dagens program för utskrift och delning

3 december: Ungas utsatthet.

Vi vet att sexuella trakasserier dagligen förekommer i ungas utbildningsmiljöer, trots att skollagen säger att ungas utbildningsmiljö ska vara fri från diskriminering och sexuella trakasserier. Vem är utsatt på din skola?

Den 3 december släpps rapporten och med oss i studion har vi bland annat utredaren och författaren till rapporten, Victoria C Wahlgren. Vi diskuterar rapportens resultat och delar med oss av ungas upplevelser. Vi låter ungas röster ta plats.

Ungas arbetsmiljö och hälsa påverkas av sexuella trakasserier. Det måste vi ändra. 

Hur vanligt är det att unga utsätts för sexuella trakasserier i sin utbildningsmiljö?
- Statistiken visar att anmälningarna har ökat under de senaste åren. Det kan bero på flera saker; att fler anmäler för att problemet har blivt uppmärksammat så mörkertalet är mindre, att #metoo har spelat en roll - det får framtida forskning utvärdera och våldet kan också ha ökat, säger Victoria C Wahlgren.

Varför utsätts unga?
- Många gånger saknas det ett förebyggande arbete, där vuxengenerationen måste våga ta tag i problemen och våga diskutera det här med de unga. Elever och studenter vill att det förebyggande arbetet ska bli tydligare i utbildningarna och diskuteras på lektionerna, fortsätter Victoria C Wahlgren.

Hur kan vi stärka de unga att våga berätta och anmäla?
- Vi måste arbeta med trygga miljöer, attityd- och värderingsövningar, och stärka lärares, rektorers och elev-och studenthälsans arbete.

Kommer deltagarna få med sig något som de kan använda i sin vardag, och som kan hjälpa dem i det fortsatta arbetet?
- Ja, det finns mycket att ta med sig. Rapporten Fokus 20 och dess slutsatser kommer att kunna läsas i tryckt form och på vår webbplats www.mucf.se/fokus20. Den kommer även att släppas i kortform i pocketformat, och av den kommer de att få ännu mera med sig, säger Victoria C Wahlgren.