Hoppa till huvudinnehåll
 

Ny rapport om näthat: Unga tjejer mer oroliga än vad killar är

2021-10-21 - 10:05

Nyligen kom en rapport om svenskar utsatthet för näthat och hur det exempelvis påverkar människors samhällsengagemang. Nu presenterar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, en rapport om ungas upplevelser av näthat.

- Unga utsätts för näthat i lika stor utsträckning som äldre i befolkningen och båda grupperna upplever att samtalsklimatet på nätet är för hårt. Däremot ser unga inte 
näthat som ett lika stort hot mot demokratin som vad äldre gör, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

MUCF:s rapport bygger på den enkätundersökning som även ligger till grund för rapporten ”Näthat i Sverige 2021” och som gjordes av Insight Intelligence tillsammans med MUCF, TietoEVRY, Trygg-Hansa och Göteborgs Stad.

1 000 svenskar mellan 16 och 70 år över hela Sverige intervjuades under juni och juli  genom Sifos slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa webbpanel. Resultaten visar att relativt få svenskar, sju procent, säger sig har blivit utsatta för näthat det senaste året. Oron för att utsättas för näthat får däremot konsekvenser och 66 procent svarar att oron gör att de undviker att ta ställning i samhällsfrågor.

Samma ämnen genererar hat

När siffrorna bryts ner i gruppen unga (16-25 år) och äldre (26-70 år) blir det tydligt att både unga och äldre påverkas av näthat. Exempelvis undviker både unga och äldre att ta ställning i olika samhällsfrågor i sociala medier av oro för kränkande kommentarer och förolämpningar.

Unga och äldre har också samma bild av vilka samhällsfrågor som kan generera mest näthat, oftast rör det sig om etnicitet, diskriminering eller ämnen som immigration, integration och invandring. Men för de yngre handlar näthatet ofta också om sexuell orientering och jämställdhet.

När det gäller näthatets påverkan på demokratin så skiljer sig unga och äldres svar. 65 procent av de äldre tycker att näthat är ett ganska eller mycket stort hot mot demokratin medan endast 42 procent av de unga tycker så.

Tjejer mer oroliga för näthat

MUCF har även undersökt skillnader mellan unga killar och tjejers utsatthet för och upplevelser av näthat.

- Vi ser inga skillnader i utsatthet för näthat mellan tjejer och killar. Däremot finns det skillnader i hur de upplever samtalsklimatet på nätet och hur de påverkas. Tjejer undviker exempelvis att ta ställning i samhällsfrågor online av oro för näthat i större utsträckning än vad killar gör, säger Lena Nyberg.

Tjejer ser också näthat som ett större hot mot demokratin än vad killar gör. De tycker också i högre grad att samtalstonen i sociala medier är för hård medan killar i högre utsträckning anser att man måste tåla ett hårt språk online.

Läs rapporten: Ungas upplevelser av näthat 

Läs rapporten Näthat i Sverige - svenska folkets relation till näthat 2021

Mer från MUCF: