Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF:s flytt klar: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind inviger i Växjö

2019-04-16 - 07:30

Sommaren 2017 beslutade regeringen att flytta Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, från Stockholm till Växjö. Den 24 april inviger kultur- och demokratiminister Amanda Lind de nya lokalerna.

- Omlokalisering av en hel myndighet är en utmaning på flera sätt. Men, vi har i dag en väl fungerande verksamhet i Växjö, med kunniga och engagerade medarbetare. Vi har också nya och ändamålsenliga lokaler, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

MUCF är en av flera myndigheter som omfattades av 2017 års beslut om omlokalisering av hela eller delar av verksamheten från Stockholm till andra delar av Sverige. För MUCF innebar beslutet att hela verksamheten med ett 70-tal anställda flyttades.

Efter att delar av verksamheten funnits i tillfälliga lokaler är, sedan februari i år, all verksamhet samlad i centrala Växjö. Nyligen skickade myndigheten också sin slutredovisning av arbetet med omlokaliseringen till regeringen. Den visar att myndigheten har rekryterat över 60 personer under tiden som omlokaliseringen pågått och att bland annat ”pendlartjänster” har skapat förutsättningar för kompetensöverföring och kontinuitet i arbetet.

- Flytten till Växjö har inneburit att medarbetare behövt lämna myndigheten, nya medarbetare har kommit till en arbetsplats i ständig förändring och vissa nyckelpersoner har fått ta ett stort ansvar under processen, säger Lena Nyberg.

- Vissa utmaningar återstår men vi har lyckats över förväntan, inte minst tack vare lojala och engagerade medarbetare och gott samarbete med lokala och regionala aktörer.

Sprider kunskap om unga

MUCF tar fram och sprider kunskap om levnadsvillkoren för drygt 1,5 miljoner unga (13 till 25 år) i Sverige i frågor som rör möjligheter till bland annat arbete, utbildning, hälsa, fritid och inflytande. Det sker på flera olika sätt:

  • På myndighetens webbportal Ungidag.se finns statistik om unga, samlad från tolv myndigheter.
  • MUCF tar fram flera rapporter som belyser olika områden för unga på ett djupare plan, till exempel utbildning, inflytande, fritidsintressen och sexuella rättigheter, flera av dem är årliga uppföljningar som den så kallade Fokus-rapporten. Den senaste, ”Fokus 18 - Vilka ska med?”, visar att varannan ung i Sverige inte känner sig inkluderad i samhället. Rapporten Hitta vägen! Ung idag 2019 – en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet visar att utrikes födda löper större risk att gå ut i arbetslöshet och att den riskerar att bli mer långvarig.
  • MUCF har i uppdrag av regeringen att utbilda vuxna som möter unga nyanlända i hur de med stöd av webbplatsen youmo.se.se och vägledningen Youmo i praktiken kan samtala om frågor som rör hälsa, jämställdhet och sexualitet. Webbplatsen youmo.se riktar sig till nyanlända 13 till 20-åringar med information på olika språk. Den är också populär bland unga i andra länder.
  • MUCF utbildar och tar fram stödmaterial om hbtq-frågor till skolpersonal och fritidsledare. Myndigheten har också tagit fram flera rapporter om hbtq-personers levnadsvillkor.

Stöd för kommunerna

Myndigheten stödjer kommuner i deras arbete med ungdomsfrågor, bland annat genom LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Hittills har 185 av Sveriges 290 kommuner använt sig av LUPP för att få in eller öka ungdomsperspektivet i beslutsfattande och planering.

MUCF tar fram och sprider kunskap om det civila samhällets förutsättningar. Myndigheten ger också bidrag till organisationer, föreningar, kommuner och till internationellt samarbete. 2018 fördelade MUCF cirka 360 miljoner kronor i nationella bidrag och drygt 50 miljoner kronor i internationella bidrag till unga och civilsamhället. Bland de organisationer som fick mest i bidrag finns Scouterna, Spelhobbyförbundet Sverok, Sveriges Elevkårer, Sveriges Schackförbund och Riksförbundet unga musiker (RUM).

Länk till ”Slutredovisning rörande omlokalisering av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor”

Länkar till pressbilder på kultur- och demokratiminister Amanda Lind på regeringens hemsida

Länk till pressbilder på generaldirektör Lena Nyberg

Journalister välkomna på invigningen

Invigningen onsdag den 24 april hålls i MUCF:s lokaler i centrala Växjö då Kultur- och demokratiminister Amanda Lind inviger lokalerna.

Journalister är välkomna att delta under invigningen.

För mer information, kontakta MUCF:s presstjänst på tfn 010-160 10 20 eller e-post press@mucf.se