Kontakta oss

Så här kontaktar du Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Vy över Växjö centrum: stationen, domkyrkan

Telefon

Telefon: 010-160 10 00 (växel)

E-post

info@mucf.se

Postadress

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 206
351 05 Växjö

Fakturaadress

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
FE 7748
831 90 Östersund

Besöksadress

Liedbergsgatan 4, 352 30 Växjö

Öppettider

Besökstider

Med anledning av coronaviruset är våra besökstider från och med 2 april begränsade till vardagar kl 10-12 tills vidare.

Växelns öppettider

  • Måndag-Fredag 9–15
  • Lunchstängt 12–13

Avvikande öppettider

  • 19 juni (Midsommarafton) stängt
  • 3 september (utbildningsdag) 10-12
  • 15 oktober (utbildningsdag) 10-12
  • 2 december (utbildningsdag) 10-12
  • 24 december (julafton) stängt
  • 31 december (nyårsafton) stängt

Allmänna handlingar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet. Det innebär att alla handlingar som skickas till myndigheten (exempelvis e-post, ansökningar och personuppgifter) blir en allmän handling.

Allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Detta innebär att handlingarna är offentliga och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. Innan Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ut en allmän handling görs dock en sekretessprövning av innehållet. Med stöd av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan vissa känsliga uppgifter hemlighållas.

Kontakta registrator

Vill du begära ut en allmän handling ska du kontakta registrator på:

Telefon: 010-160 10 00 (växel)
E-post: registrator@mucf.se