Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF i Almedalen: Hat och hot tystar civilsamhället

2022-07-03 - 08:06

Hat och hot mot civilsamhället är det inledande temat på Civilsamhällesarenan den 5 juli i Almedalen. Ärkebiskop Antje Jackelén, MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg, LSU:s ordförande Noura Berrouba och Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman Andorff samtalar om hoten mot det offentliga och demokratiska samtalet.

Civilsamhällets organisationer vittnar om att hot och hat alltmer har blivit en del av vardagen. Mer än var femte företrädare för civilsamhället har någon gång utsatts för våld, skadegörelse, stöld, hot eller trakasserier. Rapporten  ”Kartläggning av hot och hat mot det civila samhället” från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, visar att organisationer som opinionsbildar i hbtqi-frågor, feminism, antirasism och rasism är särskilt utsatta.

– Det är en otroligt allvarlig utveckling. Risken är stor att många inte offentligt vågar ta ställning i mänskliga rättighetsfrågor. Den fria och öppna debatten riskerar att tystna och på sikt kan det undergräva demokratin och vårt öppna samhälle, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Tisdagen den 5 juli, Donnerska huset, Donners plats 1, Civilsamhällesarenan, Visby.

08.00–08.40
När hat och hot mot civilsamhället tystar samtalet

Civilsamhället larmar om att det offentliga och demokratiska samtalets spelregler hotas. Att politiker och journalister drabbas av trakasserier är känt, men hot och våld har också blivit en del av civilsamhällets vardag. Särskilt utsatta är de som uttalar sig i hbtqi-frågor. Detta riskerar att minska mångfalden av röster i den offentliga debatten. Händelserna tvingar organisationerna att lägga resurser på åtgärder för att skydda organisationen och dess medlemmar, vissa avstår även helt ifrån att engagera eller uttala sig i specifika frågor.
Medverkande: Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF, Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan, Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna och Noura Berrouba, ordförande, LSU.

Ärkebiskop Antje Jackelén inför Almedalsveckans samtal: https://vimeo.com/721376889
Webbsändning 5 juli: https://almedalsveckanplay.info/64848

09.00–09.40
Civilsamhällets röster om hot och hat

En workshop med representanter från civilsamhällets organisationer som fortsättning på morgonens panelsamtal. Vad blir konsekvenserna av hot och hat mot civilsamhällets representanter? Vad finns det för lösningar?
Medverkande: Civilsamhällets organisationer.
Webbsändning 5 julihttps://almedalsveckanplay.info/64855

MUCF:s program under Almedalveckan:
https://www.mucf.se/om-oss/pressmeddelanden/ungdomspolitik-och-utanforskap-i-fokus-i-almedalen
https://www.mucf.se/om-oss/pressmeddelanden/ny-arena-civilsamhallet-lanseras-i-almedalen
https://www.mucf.se/andra-evenemang-under-almedalsveckan