Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF i Almedalen 2019: Fokus på unga hbtq-personer, statliga bidrag och ungas livsvillkor

2019-06-27 - 09:17

Ungas attityder och värderingar i viktiga samhällsfrågor och ungas möjligheter att påverka sätts i fokus under Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors, MUCF, dagar i Almedalen. MUCF lyfter särskilt situationen för unga hbtq-personer i Sverige.

Vi måste öka tryggheten för unga hbtq-personer i samhället genom aktivt arbete i skola, i öppen fritidsverksamhet och i mötet med unga nyanlända, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Myndigheten arrangerar fyra egna seminarier och fyra tillsammans med Delegationen för unga och nyanlända till arbete, SKL, Skolverket, Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet, Region Dalarna och Almedalarna. Bland annat seminariet ”Hur inkluderar vi unga? Om stolthet, fördom och förväntan på stad och land” den 2 juli där bland andra generaldirektör Lena Nyberg, civilminister Ardalan Shekarabi och Victor Ganguly från We Change deltar. Lena Nyberg och andra MUCF-medarbetare deltar också i flera andra organisationers arrangemang.

- Vi vill sprida kunskap och verka för ett öppet och inkluderande Sverige med goda levnadsvillkor för unga och för civilsamhället. Vårt fokus i Almedalen är att lyfta ungdomsperspektiv och civilsamhällets villkor i olika sammanhang, säger Lena Nyberg.

Nyligen presenterade MUCF rapporten ”Unga med attityd 2019 – samhällsfrågor och demokrati”, den första av tre delrapporter om ungas attityder och värderingar. Denna visar att sjukvården är den viktigaste samhällsfrågan för unga, både för killar och tjejer. Samtidigt ökar polariseringen i attityder som rör invandring och jämställdhet. Unga känner också ökad oro för klimatet, krig och brottslighet.

Ungas attityder till arbete

Måndag den 1 juli arrangerar MUCF seminarium om ”Tjejers och killars samhällsengagemang – vart är vi på väg?”. Panelen består av Lena Nyberg, Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten, Bi Puranen från Institutet för Framtidsstudier och Melvin Petersén, vice ordförande i Sveriges Elevråd.

- Unga, och särskilt tjejer, upplever att de inte själva kan föra fram åsikter till beslutsfattare. Det är en oroande utveckling som alla aktörer i samhället måste ta på allvar. Annars riskerar vi att många unga halkar efter i de demokratiska processerna, i arbetsliv och utbildning, säger Lena Nyberg.

På måndag 1 juli presenteras också den andra delrapporten ”Unga med attityd 2019 - Arbete och arbetsmarknad”. Rapporten visar ungas syn på studier, arbete men också hur olika anställningsformer hänger ihop med ekonomiska svårigheter och psykisk ohälsa bland unga.

Öka trygghet för hbtq-personer

MUCF är en av få deltagare i årets Almedalsvecka som särskilt lyfter hbtq-frågor. Onsdag den 3 juli arrangeras ett seminarium på temat ”Mer än en plan - kunskap och metoder för att öka unga hbtq-personers trygghet”.

- Unga hbtq-personer är en väldigt utsatt grupp i samhället, de utsätts oftare än andra unga för hot och hat. Det här är något som måste synliggöras och som inte kan accepteras. Vi berättar bland annat om hur enskilda kommuner kan skapa tryggare och inkluderande miljöer för hbtq-personer, säger Lena Nyberg.

Bidrag och demokrati

Myndigheten tillämpar sedan några år bestämmelserna i statsbidragsförordningen mer restriktivt vid kontroll av demokrativillkoret. Det har lett till avslag på ansökningar och krav på återbetalning av bidrag för att demokrativillkoret inte varit uppfyllt. Den 3 juli arrangerar MUCF ett seminarium på temat ”Hur kontrollerar vi demokratiska värderingar - demokrativillkoret i statlig bidragsgivning”. Huvudsekreteraren i regeringens utredning om demokrativillkoren, Daniel Lindvall, deltar och presenterar de huvudsakliga resultaten från utredningen.

- Vi har bidragit till att utveckla praxis vid prövning av demokrativillkoret för bidrag. Därför är det glädjande att Demokrativillkorsutredningen nu föreslår att vi ska stödja och vägleda andra statliga aktörer om tillämpningen av demokrativillkoret, säger Lena Nyberg.

Hur lyssnar vi på unga?

MUCF:s fjärde egna seminarium har temat ”Bra ungdomspolitik bygger på kunskap om unga. Hur gör vi för att göra ungas röster hörda?” . Det handlar om målen i den nationella ungdomspolitiken, att unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Myndigheten har bland annat tagit fram databasen ungidag.se med fakta och statistik om unga och enkätverktyget Lupp för lokal och regional uppföljning av ungdomspolitiken

- Framgångsrika beslut bygger på kunskap och att vi lyssnar på vad unga själva säger. Ungdomspolitiken berör flera områden som utbildning, arbete, inflytande, hälsa, fritid och kultur. Vi arbetar för att politiker och beslutsfattare ska ha ett ungdomsperspektiv, säger Lena Nyberg.

Här kan du läsa mer om MUCF:s program i Almedalen.

Länk till programmet för Almedalsveckan 219

PRESSINBJUDAN: Delrapport två av MUCF:s attityd- och värderingsstudie ”Unga med attityd 2019 - Arbete och arbetsmarknad” presenteras måndag 1 juli, klockan 12.00 på Campus Gotland, Cramérgatan 3, Lokal: B 14. För mer information kontakta MUCF:s presskontakt på telefon 010-160 10 20 eller press@mucf.se