Välkommen att träffa oss i Almedalen!

MUCF är med under Almedalsveckan för att sprida kunskap och verka för ett öppet inkluderande Sverige med goda levnadsvillkor för unga och för civilsamhället.

Vy över i svartvitt och med texten MUCF i Almedalen 2019 på orange botten