Hoppa till huvudinnehåll
 

Kunskap om ungas attityder och värderingar växer fram i ny studie

2018-10-12 - 10:00

I dagarna får 9 000 svenskar vykort från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) med uppmaningen att svara på frågor om bland annat demokrati och arbetsmarknad. Det är femte gången som MUCF söker svar på frågor om ungas attityder och värderingar. Det är sex år sedan studien gjordes senast.

Den här veckan får 9 000 personer i åldern 16–74 år en enkät hem i sin brevlåda. Den innehåller frågor om vilka möjligheter och hinder som unga i Sverige ser på demokrati, arbetsmarknad, hälsa och fritid, samt vilka förväntningar som de har på framtiden. Genom att låta båda unga och äldre svara på frågor blir det möjligt att jämföra attityder och värderingar över tid och mellan olika generationer.

- I tider av snabba värderingsförskjutningar är det viktigt att få kunskap om ungas attityder och värderingar. Detta är en studie som myndigheten har haft förmånen att göra tidigare och där förändringar kan identifieras. Resultaten används som underlag för att lägga fast Sveriges framtida ungdomspolitik. Att besvara enkäten kan således leda till en direkt påverkan av framtiden, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

I september 2019 ska studien redovisas och resultatet rapporteras till regeringskansliet.

- Det kan tyckas vara långt till september nästa år, men vi vill att den svenska ungdomspolitiken ska bygga på fakta och kunskap. Vi måste tillåta att det tar tid att få fram ett statistiskt säkerställt och noggrant analyserat material, säger projektledare Sara Fransson.

Alla svar är värdefulla och ju högre svarsfrekvens, desto bättre blir underlaget till regeringskansliet. I januari får projektgruppen tillgång till databasen med svaren och sen påbörjas ett intensivt arbete med materialet. De första resultaten kommer förhoppningsvis presenteras redan under våren 2019 innan studien slutrapporteras i september.

Kontaktpersoner:

Sara Fransson, projektledare, MUCF, 010-160 10 31, sara.fransson@mucf.se

Pressansvarig: 08 160 10 20 press@mucf.se