Hoppa till huvudinnehåll
 

Konferens för ett inkluderande lokalsamhälle

2017-10-23 - 11:45
Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör.
Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF bjuder in till en konferens med exempel och verktyg för hur kommun och civilsamhälle kan arbeta tillsammans för att främja social inkludering av unga.

Den 24 oktober hålls konferensen, Ett inkluderande samhälle på Park Avenue Hotell i Göteborg. Ett tillfälle för kommuner och det civila samhället att ta del av kunskap om ungas inkludering och lokala exempel.

-  Vi ser en ökad polarisering i samhället och områden där de sociala utmaningarna växer. En väg framåt är att främja samverkan mellan offentlig sektor och det civila samhället. Genom samverkan kan var och en göra det den är bäst på. säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

Konferensen belyser bland annat MUCF:s nya vägledning för hur man kan arbeta mot våldsbejakande extremism. Metoder för hur yrkesverksamma kan prata med unga nyanlända kring rättigheter, hälsa och sex och samlevnad samt verktyg som myndigheter, kommuner och föreningar kan använda för att stärka sitt samarbete.

Medverkar gör även representanter från Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning, Borås stad och Angered stadsdelsförvaltning. Samt huvudsekreteraren på Kommittén för inrättandet av en delegation mot segregation.

 

Program:

09.00 Fika

09.30 Välkommen             

Lena Nyberg, MUCF:s generaldirektör hälsar välkommen och introducerar dagen.

09.50 Strukturera din samverkan!

Hur kan den offentliga sektorn arbeta för att ta tillvara på föreningars kunskap i frågor om till exempel integration och unga? Nadine Ghawi från MUCF om den europeiska koden som är ett verktyg myndigheter, kommuner och föreningar kan använda för att stärka sitt samarbete.

10.30 Paus

10.45 Europeisk volontärtjänst, programmet som förändrar ungas liv

Borås stad tar emot volontärer som arbetar inom Öppen Ungdomsverksamhet och på Mötesplatser i staden med fokus på social inkludering. Göteborgs stad agerar sändande organisation, de har identifierat en stor grupp ungdomar som saknar förankring eller naturlig ingång på arbetsmarknaden. Hör hur programmet har stärkt deras verksamhet och förändrat ungas liv till det bättre. På plats finns representanter för att berätta mer om volontärtjänst som metod för social inkludering. Jakob Hasslöw, Anna Lilja, Emelie Nilsson, Chiara Attianese

11.30 Delegationen mot segregation

Den 1 januari 2018 inrättas myndigheten Delegationen mot segregation som har till uppgift att bidra till att lyfta socialt utsatta områden och bryta strukturell segregation. Gabriella Granditsky Svenson, huvudsekreterare på Kommittén för inrättandet av en delegation mot segregation berättar om den nya myndighetens kommande arbete.

12.00 Lunch

12.45 Valbara seminarium

A. Social mobilisering utifrån tre mötesplatser i Tynnered

Samuel Venegas och Camilla Näslund från Västra Göteborg och Mahan Noubarzadeh, från Tyrolens fritidsgård berättar om hur fritidsverksamheten i Tynnered erbjuder mötesplatser i samverkan med civilsamhället. Fokus ligger på barn och unga men också på deras föräldrar och andra vuxna i lokalsamhället. Man vill skapa ett generationsöverskridande möte där boende i området är med och skapar förbättringar i utomhusmiljön.

B. Youmo i praktiken

Youmo i praktiken är en vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet. Var med på ett utbildningstillfälle med Mire Åsell från MUCF kring vägledningensom är baserad på webbplatsen Youmo.se, en webbplats om hälsa, jämställdhet, sex, relationer och rättigheter. Webbplatsen är riktad till unga nyanlända i åldrarna 13–20 år och innehållet finns på lätt svenska, arabiska, dari, somaliska och tigrinja

13.40 Bidrag till insatser för ökad social inkludering

Nadine Ghawi och Jakob Hasselöw från MUCF informerar om bidrag som kommuner och ideella föreningar kan söka i syfte att utveckla de lokala villkoren bland annat för barn och unga.

14.00 Fika

14.20 Knäck koden! & Demokrati i Angered

MUCF:s skrift: Knäck koden är en vägledning för hur kommuner och det civila samhället kan arbeta tillsammans i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Jeff Jonsson från MUCF går igenom skriften och ger perspektiv på förebyggande arbete och behovet av samverkan.

Bettan Byvald och Sori Reif Abdali från Angereds stadsdelsförvaltning berättar om samverkansprojektet Demokrati i Angered. Genom att involvera civilsamhället i utformningen av projektet blir det ett medskapandeprojekt mellan stadsdelsförvaltningen och civilsamhället.

 

För frågor om konferensen:

Rikard Ambumsgård

telefon 070-566 09 43 eller via: rikard.ambumsgard@mucf.se

För mer information kontakta Johnny Lindqvist på telefon 0704 55 14 30 eller via johnny.lindqvist@mucf.se.