Hoppa till huvudinnehåll
 

58 etniska och hbtq-organisationer får dela på 28 miljoner kronor i statsbidrag

2020-01-14 - 07:00
Foto: Syda Productions
Foto: Syda Productions

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt drygt 28 miljoner kronor i bidrag till etniska organisationer och till hbtq-organisationer. Av 78 organisationer som sökt om bidrag för 2020 får 58 bifall.

- Det är ungefär lika många organisationer som får bidrag i år jämfört med tidigare år, säger Kenneth Condrup, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF.

Bland organisationerna som nu får bidrag finns till exempel Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, Internationella Kvinnoförbundet, Nordic Bears och SFQ – Sveriges förenade HBTQIA+studenter.

Av cirka 28 miljoner kronor fördelas totalt nästan 19 miljoner kronor till 47 etniska organisationer. I dessa har minst 51 procent av medlemmarna utländsk bakgrund och man arbetar med språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället.

Totalt drygt nio miljoner kronor fördelas till elva hbtq-organisationer som arbetar med att stärka ställningen i samhället för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

- Alla organisationer som får bidrag från oss måste ha en verksamhet som följer demokratins idéer. Vi ställer krav på att organisationen inte strider mot principen om alla människors lika värde, att den till sin struktur är demokratisk och att verksamheten bedrivs i enlighet med demokratins idéer, säger Kenneth Condrup.

MUCF fördelar varje år totalt mellan 300 och 500 miljoner kronor i statsbidrag på regeringens uppdrag. Myndigheten sprider information om bidragen, tar emot och bedömer ansökningar utifrån förordningar och etablerad praxis. Statsbidragen går till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer. Bidragen till barn- och ungdomsorganisationer beslutades om i december.

MUCF fördelar också statsbidrag till projekt som handlar om ”Ungas organisering”, ”Insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet” och ”Verksamheter mot rasism och intolerans”. Myndigheten har nu öppnat upp ansökan för projektbidrag för år 2020 och handlägger och beslutar under våren vilka projekt som beviljas bidrag.

Läs mer om de bidrag som MUCF fördelar

Här kan du se vilka organisationer som nu får bidrag för 2020