Hoppa till huvudinnehåll
 

Webbinarium: Stärk kunskapen om EU på din skola!

Datum/tid

Nästa år är det dags för val till Europaparlamentet. Hur förbereder vi unga bäst på detta?

Välkommen till denna digitala träff där du får handfasta verktyg från MUCF, inspiration från demokratimentorer och möjlighet att utbyta tankar med andra inom skolans värld. Du får följa med på en rundvandring på Upplev Europa-utställningen på Kulturhuset i Stockholm samt ta del av Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationers (LSU) presentation om digitala demokrativerkstäder inom ramen för EU:s ungdomsdialog. MUCF kommer även att presentera planen för EU-skolvalet 2024. 

 

Målgrupp:

Lärare, rektorer/skolledare och annan skolpersonal på främst högstadiet och gymnasiet. 

När:

21 november, klockan 15.30-17.00

Var:

Digitalt, via Zoom

Hur:

Träffen är kostnadsfri och uppbyggd i två delar: dels information och inspiration där du enbart kan lyssna med, dels en aktiv del där du som deltagare blir indelad i break-out rooms för att få möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra inom skolans värld.

Anmälan:

Anmäl dig till träffen här senast den 19:e november. Först till kvarn.

Värdar:

Demokratimentorsnätverket. Tillsammans med lärare och skolledare som demokratimentorer, driver MUCF i samverkan med Skolverket, Forum för levande historia och elevorganisationerna Sveriges Elevråd, Elevernas
riksförbund och Sveriges Elevkårer ett Demokratimentorsnätverk. Syftet med nätverket är att ge unga elever en ökad demokratisk medvetenhet och kompetens genom att stärka skolans roll i demokratin / skolans demokratiska uppdrag. Det gör nätverket genom inspirations- och erfarenhetsträffar - för alla med koppling till skolans värld. Läs mer om Demokratimentorsnätverket här.

Övrigt:

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) och Utbildningsradion (UR) deltar som
gäster.

 

Plats
digital via Zoom