Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Europeiska Solidaritetskåren

Utveckla din idrottsförening med projekt inom EU:s ungdomsprogram

Genom att låta unga engagera sig i internationella projekt kan din idrottsförening få in nya erfarenheter och perspektiv från hela EU. Genom att delta i eller organisera ett projekt inom EU:s ungdomsprogram Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren kan unga utveckla kompetenser hemma i Sverige eller annat EU-land.

Erasmus+, Ungdomsutbyte

Genom att delta på ungdomsutbyte tillsammans med andra ungdomar i Europa lär du dig mer om idrott, ledarskap, psykisk- och fysisk hälsa, anti-diskriminering eller andra ämnen som du brinner för. 

Förutom att träffa andra unga med samma intressen så lär du känna andra kulturer och möjligheten att engagera dig aktivt med en fråga som är viktig för dig.

Hur kan din idrottsförening engagera er i ett ungdomsutbyte?

2018 fick Västmanlands fotbollsförbund ett bidrag inom Erasmus+ för att ordna ett projekt med tema ungas deltagande och idrott.

I projektet ordnade 55 unga ett ungdomsutbyte med syftet utveckla kompetenser inom ledarskap i idrottsvärlden. Deltagarna lärde sig att leda inkluderande aktiviteter för att motverka diskriminering inom fotboll i ekonomiskt utsatta områden.

Under projektet ordnades ett stort event med 450 besökare.

Efter projektet fick deltagarna ledaruppdrag i sina föreningar och ett ökat intresse för att arbeta med idrott och inkludering.

Läs mer om ungdomsutbyte på MUCF:s webbplats.

Ungdomsutbyte

Europeiska solidaritetskåren, Solidaritetsprojekt

Med Solidaritetsprojekt kan du och en grupp andra unga mellan 18 och 30 år få bidrag för att genomföra ett projekt som har en positiv påverkan i den orten där du bor. Tycker du kanske att det är få utrikesfödda tjejer i din lokala idrottsklubb eller att alla inte har samma möjligheter att delta i idrottsaktiviteter? Eller kanske vill du ordna ett lokalt event för att unga med funktionsvariation ska testa på nya idrotter?

Ansök om bidrag inom Solidaritetsprojekt för att skapa möjligheter i ditt lokala samhälle.

Läs mer om Solidaritetsprojekt på MUCF:s webbplats.

Solidaritetsprojekt

Mer information om möjligheter inom EU

Europeiska ungdomsportalen

Time to Move

Eurodesk
 

EU