Hoppa till huvudinnehåll
 

Tre forskare får dela på tre miljoner kronor för forskningsprojekt om civilsamhället

Nyhet -

Hur påverkas civilsamhället utifrån styrning och krav som ställs från externa aktörer? Och hur kan civilsamhällets aktörer ha dialog med det offentliga på lokal och regional nivå? Dessa två frågor blev de prioriterade områdena när MUCF delar ut bidrag till forskningsprojekt.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, bjuder på regeringens uppdrag in forskare att ansöka om finansiering av studier som rör det civila samhället. I årets ansökningsrunda hade MUCF tre miljoner kronor att fördela utifrån prioriterade områden och frågor inom forskning om civilsamhället. 

Det handlar bland annat om forskning om hur styrning och krav från externa aktörer påverkar civilsamhället och hur civilsamhällets aktörer kan ha dialog med det offentliga på lokal och regional nivå. Andra viktiga frågor som MUCF prioriterat är hur, i vilka former och för vilka syften som människor organiserar sig idag. Ytterligare, en viktig fråga är hur digitalisering påverkar organisering.

Totalt fick MUCF i år in 26 ansökningar om bidrag till forskningsprojekt.
De tre projekt som beviljats bidrag är följande:

Läs mer om forskningsbidraget och tidigare forskningsprojekt.