Hoppa till huvudinnehåll
 
EU

Sista chansen att delta i Konferensen om Europas framtid

Konferensen om Europas framtid är ett initiativ att samla in åsikter och synpunkter från EU:s medborgare med syfte att ge allmänheten större inflytande över vad EU gör. Konferensen håller nu på att sammanställa de åsikter och synpunkter som har kommit in men det finns fortfarande möjlighet att bidra.

Konferensen om Europas framtid

På Konferensens plattform finns information och förslag om hur man kan delta.

Konferensen om Europas framtid har delvis byggt på möjligheten att registrera sina åsikter och synpunkter direkt på plattformen eller genom att arrangera olika evenemang vars rapporter sedan publiceras på plattformen. MUCF har arrangerat en rad olika evenemang och det största evenemanget ägde rum under MUCF-dagarna 2021 – resultatet från det evenemanget finns här.

Därtill har konferensen byggt på europeiska medborgarpaneler och plenarförsamlingar. Det finns fyra europeiska medborgarpaneler där 200 EU-medborgare som slumpmässigt har valts ut i EU:s 27 medlemsländer ingår. En tredjedel av varje panel består av unga mellan 16–25 år. 20 representanter från varje medborgarpanel har sedan deltagit i konferensens plenarförsamling. Panelerna ska ta hänsyn till de bidrag som har kommit in på plattformen och tar sedan fram rekommendationer som EU kan följa upp. De fyra medborgarpanelerna diskuterar fyra olika ämnen:

 • En starkare ekonomi, social rättvisa, sysselsättning och utbildning, ungdomsfrågor, kultur, idrott och digital omställning
 • Demokratin i EU, värden, rättigheter, rättsstatsprincipen och säkerhet 
 • Klimatförändringar, miljö och hälsa 
 • EU i världen, migration

De fyra panelerna har nu sammanställt sina rekommendationer och de finns alla att hitta på plattformen. De specifika rekommendationerna som rör ungdomar handlar om:

 • Harmonisering av utbildningsprogram 
 • Fler studiebesök för högstadie- och gymnasieelever 
 • Utövandet av mjuka färdigheter så som lyhördhet, dialog, motståndskraft, förståelse, respekt och uppskattning för andra, kritiskt tänkande, självstudier, nyfikenhet, resultatinriktning ska ingå i alla kurser i skolornas läroplaner. 
 • Främjande av elevutbyten mellan skolor, organisera deltagande i idrotts- och kulturevenemang mellan skolor osv.
 • I händelse av allvarliga kriser (t.ex. hälsokriser och krig) ska finnas väl förberedda planer med detaljerade scenarier redo, som på ett flexibelt sätt kan sättas in för att minimera konsekvenserna för våra ungdomar i deras studier, yrkesutbildning, psykiska välbefinnande osv. 
 • EU-garanti för alla EU-medborgares rätt till digital utbildning och införandet av en EU-certifiering i skolorna som kan förbereda unga för den framtida arbetsmarknaden. 
 • Ökande medvetenheten om befintliga digitala plattformar som t.ex. Eures, som kopplar samman arbetstagare med arbetsgivare och hjälper folk att hitta jobb i EU.

Det andra plenarförsamlingen ägde rum 11-12 mars. Plenarförsamlingen kommer nu att arbeta fram förslag till EU utifrån medborgarpanelernas förslag.

EU