Hoppa till huvudinnehåll
 
EU

MUCF:s roll inom Sveriges EU-ordförandeskap - en summering

Nyhet -

Vid månadsskiftet juni/juli tar Sveriges ordförandeskap i ministerrådet slut och Spanien tar över rollen. Under Sveriges tid som ordförande har MUCF varit med och arrangerat fyra större konferenser och möten. Vi summerar myndighetens aktiviteter och blickar framåt mot hösten.

  • Den första konferensen som MUCF medarrangerade under våren var EU:s ungdomskonferens i Växjö, den 20 - 22 mars. Konferensen var den sista av tre under EU:s ungdomsdialog nr 9 med tema inkluderande samhällen och ett grönt och hållbart Europa. 
  • Den 17 – 20 april samlades de nationella programkontoren som arbetar med Erasmus + Ungdom och Idrott och Europeiska Solidaritetskåren för att utvärdera programperioden 2021 – 2027 så här långt, samt för att blicka framåt mot nästa. 
  • Den tredje konferensen var ett nätverksmöte för personer som arbetar med Europe Goes Local. Det är ett projekt som lyfter fram betydelsen av öppen ungdomsverksamhet och som genom bland annat Chartern ”Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet" arbetar för att stärka den öppna fritidsverksamheten. Under konferensen diskuterades hur nationella arbetsgrupper kan arbeta effektivt och hur olika länder kan stärka sitt samarbete inom projektet. I Sverige arbetar nu den nationella arbetsgruppen med att ta fram en aktivitetsplan för 2024.
  • Den 12 – 13 juni samlades nationella kontaktpunkter och representanter från 18 EU-länder i Stockholm för att medverka i ett möte om programmet CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). MUCF är Sveriges nationella kontaktpunkt för CERV. Mötet handlade om hur de nationella kontaktpunkterna kan stärka samarbetet och hur CERV-programmet kan förbättras för att nå ut till fler potentiella ansökare. 

MUCF blickar nu framåt och fortsätter arbetet med att stärka EU:s ungdomsdialog, EU:s ungdomsprogram Erasmus+ Ungdom och Idrott, Europeiska Solidaritetskåren, Europe Goes Local och CERV-programmet. 

EU