Hoppa till huvudinnehåll
 

Högkonjunktur i Sverige men andelen unga som varken arbetar eller studerar är oförändrad

Nyhet -

Hela 7,5 procent av unga i åldrarna 16-24 år och 13 procent av 25-29-åringarna är utan jobb eller studerar inte.

Vanligare med UVAS bland utrikes födda

Arbetslösheten bland unga har gått ner, men andelen unga som varken arbetar eller studerar har inte minskat. Hela 7,5 procent av unga i åldrarna 16-24 år och 13 procent av 25-29-åringarna är utan jobb eller studerar inte. Dessutom är det mer än dubbelt så vanligt att ingå i gruppen unga som varken arbetar eller studerar, UVAS, bland unga utrikes födda än bland unga inrikes födda, 16-24 år - 15 procent jämfört med 6 procent. Särskilt vanligt är det bland utrikes födda tjejer, där nästan 17 procent ingår i gruppen UVAS.

I statistiken på Ung idag om ungas levnadsvillkor kan du välja mellan indikatorer utifrån kön, ålder, födelseland och boendeort. 

Den senaste statistiken om unga som du hittar på Ung idag bygger på drygt 50 ungdomsindikatorer som 12 myndigheter och Riksidrottsförbundet rapporterat in till oss på MUCF.

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar, UVAS, är ett mått som fångar upp unga icke heltidsstuderande arbetslösa, men också unga utan arbete som inte heller söker arbete. Genom att följa denna grupp, som riskerar mer långvariga arbetsmarknadsrelaterade problem, kan vi få mer kunskap och öka möjligheten att stötta ungdomarna till jobb eller studier. När unga inte studerar eller arbetar handlar det ofta om ungdomar som inte gått ut gymnasiet.

Djupdyk i UVAS-siffrorna hos Temagruppen unga visar att 44 procent av 25-29-åringar är utrikesfödda och att kvinnor är överrepresenterade. Vill du läsa mer om gruppen som är 25-29 år gå in på Temagruppen Unga i arbetslivets webbplats.