Hoppa till huvudinnehåll
 

Investeringar i förebyggande arbete kan spara miljoner – Workshop till Luleå

2022-12-02 - 10:09

En ung person som fastnar i kriminalitet kan under sitt liv kosta samhället cirka 23 miljoner kronor. Det framgår av MUCF:s rapport Utanförskap och unga som visar att riktade fritidsaktiviteter till barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap kan ge stora samhällsvinster och ökad livskvalitet för individen.

Allt för många unga hamnar i svårigheter under sin uppväxt. För en del leder det till ett utanförskap, som i värsta fall blir permanent och i sin tur leder till psykisk ohälsa, missbruk eller en kriminell livsstil.

En av tio unga i ekonomisk utsatthet

2022-12-01 - 07:15

Nära en av tio unga vuxna i åldern 20–25 år har så dålig ekonomi att de inte har råd att betala nödvändiga omkostnader. Särskilt drabbade är ensamstående med barn, arbetslösa, studenter och personer med ekonomiskt bistånd. Dagens socialförsäkringssystem är inte anpassat för att ge unga vuxna en trygg ekonomisk vardag om de blir arbetslösa eller sjuka. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Investeringar i förebyggande arbete kan spara miljoner – Workshop i Göteborg

2022-11-28 - 14:19

En ung person som fastnar i kriminalitet kan under sitt liv kosta samhället cirka 23 miljoner kronor. Det framgår av MUCF:s rapport Utanförskap och unga som visar att riktade fritidsaktiviteter till barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap kan ge stora samhällsvinster och ökad livskvalitet.

Allt för många unga hamnar i svårigheter under sin uppväxt. För en del leder det till ett utanförskap, som i värsta fall blir permanent och i sin tur leder till psykisk ohälsa, missbruk eller en kriminell livsstil.

Nya programguider för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren ute

Programguiderna för EU:s ungdomsprogram 2023 finns att läsa på MUCF:s webbplats. Den stora nyheten är att ett nytt programområde inom Erasmus+ Idrott tillkommit.

Mobilitetsprojekt inom Erasmus+ Idrott är ett nytt programområde som MUCF delar ut projektmedel för från och med 2023. Deadline för ansökningar 2023 är 23 februari för Mobilitetsprojekt inom Erasmus+ Ungdom och Idrott samt för Volontärprojekt och Solidaritetsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren. Partnerskap för samarbete inom Erasmus+ Ungdom och Idrott har deadline 22 mars. Samtliga programområden har deadline 4 oktober under höstens ansökningsrunda.

Programguide Erasmus+

Stora skillnader i ekonomiska villkor bland unga vuxna

Ungefär en av tio unga vuxna har en inkomst som ligger under gränsvärdet för vad som krävs för en skälig levnadsstandard och ungefär var fjärde ung vuxen har vid ett eller flera tillfällen under de senaste tolv månaderna haft svårigheter att klara sina löpande utgifter.

Det framgår av rapporten Ett liv som andras – om ungas ekonomiska utsatthet som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, tagit fram. Rapporten uppmärksammar den ekonomiska situationen för unga vuxna i åldern 20–25 år och resultaten visar att de allra flesta inom gruppen har goda levnadsvillkor men att det finns stora skillnader inom ungdomsgruppen.

Missa inte MUCF-dagarna - Tre dagar om ekonomisk utsatthet, framtidens välfärd och ungas politiska engagemang

2022-11-21 - 08:00

Många unga i Sverige lever i ekonomisk utsatthet. Unga ensamstående föräldrar, personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa är särskilt drabbade. Ekonomi, framtidens välfärd och ungas politiska engagemang står i fokus under MUCF-dagarna 29 november–1 december

Investeringar i ungas fritid kan spara miljoner – MUCF bjuder in till workshopserie

2022-11-18 - 07:39

En ung person som fastnar i kriminalitet kan under sitt liv kosta samhället cirka 23 miljoner kronor. Det framgår av MUCF:s rapport Utanförskap och unga. Den visar att riktade fritidsaktiviteter till barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap kan ge stora samhällsvinster och ökad livskvalitet.

Många unga hamnar i svårigheter under sin uppväxt. För en del leder det till ett utanförskap, som i värsta fall kan bli permanent och i sin tur leda till psykisk ohälsa, missbruk eller kriminalitet.

Investeringar i ungas fritid kan spara miljoner – workshopserie med start i Östersund

2022-11-18 - 07:37

En ung person som fastnar i kriminalitet kan under sitt liv kosta samhället cirka 23 miljoner kronor. Det framgår av MUCF:s rapport Utanförskap och unga. Den visar att riktade fritidsaktiviteter till barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap kan ge stora samhällsvinster och ökad livskvalitet.

Många unga hamnar i svårigheter under sin uppväxt. För en del leder det till ett utanförskap, som i värsta fall kan bli permanent och i sin tur leda till psykisk ohälsa, missbruk eller kriminalitet.

Prenumerera på

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: