Hoppa till huvudinnehåll
 

Ny rapport visar: Föreningarna drabbades hårt av pandemin

Civilsamhället drabbades hårt under pandemin. Flera föreningar har påverkats negativt med bland annat tappade medlemmar, under året, som konsekvens. Särskilt föreningar som engagerar äldre personer har fått se många medlemmar lämna.

Det visar rapporten Ännu ett år av utmaningar som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tagit fram. På regeringens uppdrag följer MUCF upp villkoren för det civila samhället och hur dessa utvecklas över tid. Det görs bland annat genom den här rapporten som i år bygger på en enkätundersökning som genomfördes bland ideella föreningar under våren 2022. Enkäten skickades ut till 3000 föreningar varav 1298 svarade. Resultaten jämförs med insamlade data från åren 2012, 2014, 2016, 2018 och 2020.

Forumkonferensen 2022 - i år med fokus på digital dialog och samverkan

Nyfiken på frågor om digital dialog och samverkan på lokal eller regional nivå mellan offentliga och ideella aktörer? Välkommen till Forumkonferensen den 24 maj - anmäl dig redan idag!

Välkommen till Forumkonferensen den 24 maj, under temat digital dialog och samverkan. Under konferensen, som i år anordnas digitalt, får ni ta del av resultaten från MUCF:s studier om civilsamhällets villkor och digitaliseringen som skett under pandemin samt resultat från dialoger som skett mellan civilsamhället och regeringen i Partsgemensamt forum. Men framför allt erbjuder vi en plattform för dialog mellan offentlig sektor och civilsamhället.

Deltagande gäster på konferensen är bland andra:

I höst går Sveriges elever till val. Skolval 2022 är i gång.

2022-05-13 - 09:38

Satsningen Skolval 2022 är i gång. Hittills har 696 högstadie- och gymnasieskolor i 170 kommuner från Kalix i norr till Ystad i söder anmält sig till en av Sveriges största demokratisatsningar för unga.

Ett mål med årets Skolval är att få fler särskolor och skolor i socioekonomiskt utsatta områden att delta.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har regeringens uppdrag att förbereda Skolval 2022 i samband med riksdagsvalet. Satsningen låter elever undersöka vad en demokrati är och förbereder dem inför ett kommande val.

MUCF bjuder in kommuner till EU-nätverk

Under 2021 startade MUCF en referensgrupp av kommuner för att undersöka vilka hinder och utmaningar som fanns för att engagera sig inom EU-programmen Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritetskåren. Nu följs arbetet upp genom nätverksträffar.

Under 2022 jobbar MUCF med att forma ett nätverk av kommuner som är intresserade av att ansöka om antingen en ackreditering inom Erasmus+ Ungdom eller en Quality Label för volontärsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren.

Intresserade kommuner bjuds in till nätverksträffar - en träff hösten 2022 och en i början av 2023. 

15 organisationer fick coronabidrag

15 organisationer får dela på 48 miljoner kronor för att stötta insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin. 

Bidraget ska användas för att förstärka organisationernas verksamhet och möta det ökade behovet av hjälp- och stödinsatser till de allra mest utsatta under coronapandemin.

Det har varit mycket hög kvalitet på ansökningarna och konkurrensen har varit knivskarp. 15 av de 61 organisationer som sökte får bidrag.

Här kan du se vilka som fick bidrag.

Femton organisationer som arbetar med människor i utsatta situationer får dela på 48 miljoner i statsbidrag

2022-05-04 - 09:00

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar 48 miljoner kronor till ideella organisationer och trossamfund.

MUCF har regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till organisationer som hjälper människor i socialt särskilt utsatta situationer. Det här är fjärde gången som bidragen delas ut, senast var i september 2021. Bidraget ska användas för att förstärka organisationernas verksamhet och möta det ökade behovet av hjälp- och stödinsatser till de allra mest utsatta under coronapandemin. 

Vi ses på Almedalen 2022

Efter ett par års uppehåll, på grund av corona, är det igen dags för fysiska möten på årets upplaga av Almedalsveckan på Gotland. Veckan – som denna gång endast är fem dagar – går av stapeln 3–7 juli. MUCF kommer att vara på plats med både egna och samordnade evenemang.

Almedalen, av Mickes fotosida & Mostphotos

MUCF:s program är koncentrerat till tre dagar, från måndag 4 juli till onsdag 6 juli. 

Över 500 skolor anmälda till Skolval 2022

I slutet på förra veckan passerade vi 500 anmälda skolor till Skolval 2022 till riksdagen. Det är glädjande att så många skolor ger sina elever möjligheten att göra sin röst hörd, men det finns såklart plats för fler!

Att delta i Skolval till riksdagen är kostnadsfritt. Alla som anmäler sig innan den 31 maj får ett startpaket skickat till sin skola med tips och idéer inför, under och efter valdagen! Anmäler ni er senare går det bra att ladda ner materialet via skolval.mucf.se

Anmäl er redan idag!

Prenumerera på

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: