Hoppa till huvudinnehåll
 

Kartläggning visar: Viktigt att öka kunskapen om ungas psykiska hälsa

Livet handlar inte bara om att överleva utan att faktiskt också leva. Det är budskapet från landets unga när de själva får definiera vad psykisk hälsa innebär och vad som får dem att må bra. De vill känna sig i balans, ha energi och ork att klara saker, känna sig lyckliga och kunna reflektera över sina egna känslor. Unga i Sverige är bra på att beskriva vilket stöd de behöver, både från den egna familjen, vänner och från samhället.

Förutsättningarna för ungas psykiska hälsa påverkas av bland annat identitet, uppväxtvillkor, familjeförhållanden, trygghet, sociala nätverk och samhällsnormer. 74 procent av 15-åriga tjejer i Sverige uppger att de har två eller fler hälsoproblem i veckan som kan relateras till psykisk ohälsa, bland annat stress, nedstämdhet, ryggont, huvudvärk, yrsel, sömnproblem eller magont. För unga som inte räknar sig till tvåkönsnormen är andelen 83 procent och för 15-åriga killar är andelen 45 procent.

MUCF åker till Almedalen

Den 28-30 juni åker MUCF till Almedalen för att lyfta fram och sprida vår kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets villkor. Vi kommer att vara på Donnerska huset, Donners plats i Visby och anordna sju seminarier med fokus på unga och civilsamhället.

Programmet är klart och våra egna experter kommer att vara på plats för att tillsammans med intressanta gäster diskutera vikten av ett starkt civilsamhälle för en levande demokrati men också belysa aktuella frågor som unga ställs inför idag. 

Vi samlar all information på mucf.se/almedalen och du kan redan nu läsa på om alla seminarier, föreläsningar och panelsamtal som vi kommer att anordna den 28-30 juni. 

Kartläggning visar hur normer, krav och sociala relationer påverkar ungas psykiska hälsa

2023-06-02 - 07:00

Hur är den psykiska hälsan bland unga i Sverige i dag? I en stor kartläggning lyfts ungas egna röster om psykisk hälsa, deras behov och möjliga utvecklingsområden från samhällets sida. Kartläggningen baseras på ett gediget material bestående av röster från 657 unga i åldern 13–25 år, som deltagit i enskilda intervjuer eller fokusgrupper, besvarat webbfrågor eller lämnat in skrivna berättelser.

Projekt för unga får dela på nästan 36,5 miljoner kronor i EU-bidrag

2023-05-31 - 09:50

Årets första ansökningsrunda inom EU:s ungdomsprogram Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är nu klar. Totalt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, beviljat nästan 36,5 miljoner kronor (3 174 879 euro) i EU-bidrag till svenska projekt. Nytt för i år är att myndigheten även beviljar bidrag inom Erasmus+ Idrott.

Ny statistik från MUCF: Lägsta andelen unga som varken arbetar eller studerar

2023-05-30 - 07:25

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, presenterar nu ny statistik över unga i utanförskap. Antalet unga som varken arbetar eller studerar uppgick under 2021 till närmare 140 000, eller 7,9 procent av åldersgruppen 16–29 år. Det är den lägsta andelen sedan mätningarna startade 2007. Bland unga kvinnor var andelen 7,5 procent och bland unga män 8,3 procent.

Slutsatserna från EU:s ungdomskonferens publicerade

Slutrapporten från EU:s ungdomskonferens är nu publicerad. Konferensen, som hölls i Växjö 20-22 mars, resulterade i en rapport med fem rekommendationer som presenterades för EU:s ministerråd. Den 15 maj antog ministerrådet ett policydokument som reflekterade en del av synpunkterna från ungdomskonferensen.

Ungdomskonferensen i Växjö var en del av EU:s ungdomsdialog, som är en konsultationsprocess där man samlar in synpunkter från unga i hela EU. Dessa blir sedan till rekommendationer för medlemsstaterna. Ungdomskonferensen i Växjö arrangerades inom Sveriges EU-ordförandeskap och MUCF var en av medarrangörerna.

Var tredje förening har påverkats negativt av höga elpriser och stigande inflation

2023-05-22 - 12:00

Var tredje ideell förening och närmare varannan idrottsförening uppger att deras möjligheter att bedriva verksamhet har påverkats negativt av de höga elpriserna och inflationen under det senaste året. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Sämre villkor för unga hbtqi

Unga hbtqi-personer har sämre levnadsvillkor än andra unga inom en rad olika områden. Det gäller bland annat hälsa, utbildning, fritid och utsatthet. På vissa områden har dessutom utvecklingen försämrats under de senaste åren. Det visar rapporten ”Jag är inte ensam, det finns andra som jag” som MUCF presenterade på Pridehuset i Växjö 11 maj.

Suzana Mocevic, uppdragsledare MUCF.
Suzana Mocevic, uppdragsledare på MUCF.

Ett område där skillnaderna är särskilt tydliga är den psykiska hälsan.

Alla elever får inte samma möjlighet att lära sig om politik och demokrati

2023-05-16 - 09:16

Tre av fyra elever tycker att Skolval 2022 lärde dem mer om hur det går till att rösta. Nio av tio lärare tycker att skolvalet gjort skillnad för ungas förståelse för demokrati och politik. Det visar rapporten Skolval 2022 i samband med riksdagsvalet från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Utvärderingen av Skolval 2022 visar också att 80 procent av de kommunala gymnasieskolorna har haft besök av politiska partier medan mindre än hälften av de fristående gymnasieskolorna har haft det.

Frågor och svar med anledning medias rapportering i samband med MUCF:s bidragsgivning

MUCF delar ut bidrag på uppdrag av regeringen. Regeringen styr reglerna för de bidrag myndigheten fördelar genom ett tiotal olika förordningar som beskriver syftet med bidraget, vem som kan söka och vilka krav som ska ställs på den som söker bidrag.

 Publicerad första gången 230512 - uppdaterad 230517

Förordningarna är skrivna för att både främja civilsamhällets inflytande i samhället men även att för att myndigheter ska kunna kontrollera så att de statliga medlen ska gå till rätt ändamål och syfte. I samband med Rysslands invasion av Ukraina uppstod frågor kring bidragsbeslut.

Prenumerera på