Hoppa till huvudinnehåll
 

Tre forskare får dela på tre miljoner kronor för forskningsprojekt om civilsamhället

Hur påverkas civilsamhället utifrån styrning och krav som ställs från externa aktörer? Och hur kan civilsamhällets aktörer ha dialog med det offentliga på lokal och regional nivå? Dessa två frågor blev de prioriterade områdena när MUCF delar ut bidrag till forskningsprojekt.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, bjuder på regeringens uppdrag in forskare att ansöka om finansiering av studier som rör det civila samhället. I årets ansöknin

Tre forskare får dela på tre miljoner kronor för forskningsprojekt om civilsamhället

2021-10-22 - 07:30

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, bjuder på regeringens uppdrag in forskare att ansöka om finansiering av studier som rör det civila samhället.

I årets ansökningsrunda hade MUCF tre miljoner kronor att fördela.

Syftet med bidraget är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med resten av samhället, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Ny rapport om näthat: Unga tjejer mer oroliga än vad killar är

2021-10-21 - 10:05

Nyligen kom en rapport om svenskar utsatthet för näthat och hur det exempelvis påverkar människors samhällsengagemang. Nu presenterar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, en rapport om ungas upplevelser av näthat.

Unga utsätts för näthat i lika stor utsträckning som äldre i befolkningen och båda grupperna upplever att samtalsklimatet på nätet är för hårt. Däremot ser unga inte näthat som ett lika stort hot mot demokratin som vad äldre gör, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Utveckla din idrottsförening med projekt inom EU:s ungdomsprogram

Genom att låta unga engagera sig i internationella projekt kan din idrottsförening få in nya erfarenheter och perspektiv från hela EU. Genom att delta i eller organisera ett projekt inom EU:s ungdomsprogram Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren kan unga utveckla kompetenser hemma i Sverige eller annat EU-land.

Erasmus+, Ungdomsutbyte

Genom att delta på ungdomsutbyte tillsammans med andra ungdomar i Europa lär du dig mer om idrott, ledarskap, psykisk- och fysisk hälsa, anti-diskriminering eller andra ämnen som du brinner för. 

Förutom att träffa andra unga med samma intressen så lär du känna andra kulturer och möjligheten att engagera dig aktivt med en fråga som är viktig för dig.

MUCF skriver på Demokratideklarationen: ”Ungas delaktighet viktig för demokratins överlevnad”

2021-10-06 - 12:13

I dag skrev generaldirektör Lena Nyberg under Deklarationen för en stark demokrati i MUCF:s lokaler i Växjö, tillsammans med Rosaline Marbinah som är en av regeringens demokratiambassadörer.

I och med undertecknandet förbinder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, att bidra till de mål som anges i deklarationen för att på olika sätt främja och stärka demokratin i Sverige.

Statsbidraget till civilsamhället: Tiotusentals matkassar, stödsamtal, sovplatser, läkarvård och hjälp att studera  

2021-09-28 - 07:30

Tiotusentals matkassar, ännu fler måltider och matlådor. Sovplats för natten, en värmande jacka, hjälp att kunna studera på distans och tröst för sjuka och ensamma.

Det är några exempel på hur samhällets mest utsatta fick hjälp tack vare det statsbidrag som 2020 betalades ut till ideella organisationer och trossamfund.

Skolval på årets Bokmässa

I fredags (24 september) modererade MUCF seminariet "Så kan skolvalen bidra till demokratin" på årets upplaga av Bokmässan.

Det var Lärarnas Riksförbund som arrangerade seminariet som utvecklingsledare Linus Wellander guidade deltagarna och åhörarna genom. 

Sören Holmberg, professor och statsvetare i valforskning, pekade ut tre viktiga punkter som Skolval bidrar med:

Drygt 85 miljoner kronor fördelas i tredje satsningen på socialt särskilt utsatta: ”Vi når fler grupper den här gången”

2021-09-03 - 09:01

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu drygt 85 miljoner kronor i statsbidrag för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin.

Det är tredje gången som MUCF fördelar detta riktade statsbidrag på uppdrag av regeringen.

MUCF uppmärksammar effekter av EU:s ungdomsprogram

Under september månad kommer bevis på hur unga påverkats av att delta i projekt inom EU:s ungdomsprogram Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren dyka upp på MUCF:s sociala kanaler.

Påståendena kommer från den studie som MUCF:s oberoende forskare Daniel Silander tagit fram inom ramen för RAY (Research-based analysis of European youth programmes). RAY är ett forskningsnätverk som tar fram rapporter och statistik på effekter av EU:s ungdomsprogram. Studien släpptes i våras och är den första svenska inom RAY.

Visste du till exempel att Erasmus+ ökar ungas engagemang eller att Europeiska solidaritetskåren utvecklar personliga förmågor hos unga?

Rapporten finns att ta del av på MUCF:s webbplats.

Prenumerera på

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: