Hoppa till huvudinnehåll
 

IDE forum 2024

IDE forum Inspiration, dialog, erfarenhetsutbyte
Datum/tid:
Plats: Digitalt

Välkommen till IDE forum den 10 september, som har temat samverkan i en föränderlig tid. I år kommer det även finnas möjlighet att anmäla sig till dialogträffar 16, 17 och 18 september för ett fördjupat samtal utifrån årets tema.

Anmäl dig till IDE forum för att få ny kunskap, utbyta erfarenheter och inspireras till att möta lokala, nationella och globala samhällsutmaningar med mer, och bättre, samverkan!  

Vill du läsa mer om bakgrunden till IDE forum klicka här.  

Program och medverkande  

Årets IDE forum, som anordnas digitalt, tar avstamp i tre nyligen publicerade rapporter från MUCF och NOD där vi får kunskap om aktuella utmaningar och trender i samverkan mellan ideell och offentlig sektor på lokal, regional och nationell nivå. Vi får möta samverkansforskare och ta del av goda exempel på ideell och offentlig samverkan i framkant. Framför allt erbjuder IDE forum 2024 en mötesplats med plats för inspiration, dialog och erfarenhetsutbyte!  

Läs mer om program för dagen och de medverkande här. 

Konferensen är kostnadsfri och vänder sig både till tjänstepersoner, beslutsfattare och förtroendevalda inom offentlig sektor och det civila samhället. 

Dialogträffar  

Utöver IDE forums program kommer det i år finnas möjlighet att anmäla sig till dialogträffar för ett fördjupat samtal utifrån årets tema. Syftet är även att deltagare ska nätverka, dela erfarenheter och inspireras av varandra. Läs mer om dialogträffarna här.

Dialogträffarna kommer äga rum veckan efter IDE forum. Träffarna utgår från de tre faser av samverkan som definieras i MUCFs samverkansmodell. Du anmäler dig till den träff som är mest relevant för dig och din organisation.

Vill ni anordna en hub? 

Att bjuda in lokala aktörer för att titta på IDE forum tillsammans och hålla en lokal, fysisk, dialogträff kan vara ett bra sätt att kickstarta ert samverkansarbete eller för att få ny inspiration i det befintliga arbetet. MUCF och NOD kan hjälpa till att utforma ett upplägg för er lokala dialogträff och bistå med marknadsföring av er lokala hub.  
 
Är din organisation intresserad av att anordna en lokal hub? Kontakta veronica.hjelm@mucf.se eller amanda.bengtsson@nodsverige.se