Hoppa till huvudinnehåll
 

Forumkonferensen 2022

Datum/tid:

Forumkonferensen 2022 är en nationell konferens med lokala och regionala perspektiv och en plattform för dialog för offentlig sektor och civilsamhället. I år anordnades konferensen digitalt, under temat, digital dialog och samverkan.

Den 24 maj, utforskade vi tillsammans med inbjudna gäster och deltagare de erfarenheter från digitaliseringen, som skedde under pandemin och som vi kunde ta med oss in i framtida samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhällets organisationer.  Konferensen leddes av Elisabet Johansson, MUCF och Max Horttanainen, Sverok. 

Presentationer under konferensen

Elisabet Johansson, utvecklingsledare MUCF, och Karl Karlsson, utredare MUCF, presenterade resultaten från rapporterna Årlig uppföljningsrapport av ideella föreningars villkor och Digitalisering för alla? Digitaliseringens konsekvenser för det civila samhället och lyfte bland annat fram vilka utmaningar och framgångsfaktorer som finns med den digitalisering som civilsamhället genomgått under pandemin.


Vi fick också ta del av Mats Snäll, ansvarig på Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, presentation om Samverkan med civilsamhället, ​en förutsättning för att lyckas med digitalisering​. Mats pratade om erfarenheterna från utvecklingen av covidbevis och, senare, appar för verifiering av dessa vid evenemang där flera av civilsamhällets aktörer var arrangörer. Mats berättade också om hur DIGG i framtiden kan fortsätta samverkan med civilsamhället på olika sätt.

 

Syntolkad version av Mats Snälls presentation.

Inspirationsskrift om digital dialog och samverkan

Under konferensens samlades företrädare för civilsamhället och offentlig sektor för att få mer kunskap om digital dialog och samverkan samt för att dela med sig av sina erfarenheter om när digital dialog och samverkan fungerar som bäst. I den här skriften kan du läsa om de tankar som konferensens deltagare delade med sig av: 

Bakgrund till konferensen

Konferensen arrangeras av MUCF i samverkan med NOD och anordnas vartannat år på uppdrag av regeringen. Forumkonferensen är en breddning av dialogen som förs i Partsgemensamt forum, ett forum NOD administrerar.

Under 2020 och 2021 har digitaliseringen varit ett vanligt förekommande samtalsämne, både som del av temat men också i relation till andra diskussioner eftersom digitaliseringen präglat civilsamhället och dess möjligheter att verka. Digitaliseringen har också präglat själva dialogen i forumet där mötena fortfarande sker digitalt. Av den anledningen är detta ett relevant tema även för konferensen. MUCF har också inom ramen för civilsamhällespolitiken haft ett kunskapsuppdrag under pandemin. Inom ramen för uppdraget har kunskap tagits fram om hur civilsamhället påverkats på olika sätt. Under hösten 2021 gjordes en studie om digitaliseringen som skett som visade upp en fragmentiserad bild av hur olika organisationer har påverkats.