Hoppa till huvudinnehåll
 

Forumkonferensen 2022

Datum/tid
-

Forumkonferensen 2022 är en nationell konferens med lokala och regionala perspektiv och en plattform för dialog för offentlig sektor och civilsamhället. I år anordnas konferensen digitalt, under temat, digital dialog och samverkan.

Den 24 maj, klockan 9-12, utforskar vi tillsammans med inbjudna gäster och deltagare vilka erfarenheter från digitaliseringen, som skedde under pandemin, som vi kan ta med oss in i framtida samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhällets organisationer. 

Konferensen leds av Elisabet Johansson, MUCF och Max Horttanainen, Sverok.

Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till företrädare från offentlig sektor och civilsamhället.

Anmäl dig redan idag! 

 

Ur programmet

Inledning 
Lena Nyberg, generaldirektör MUCF och 
Jeanette Gustafsdotter, kulturminister. 

Dialog om digitaliseringen inom Partsgemensamt forum
Max Horttanainen, ordförande Sverok
Sammanfattning av samtalen i Partsgemensamt forum som rört digitalisering 

Presentation av MUCF:s rapporter:
Årlig uppföljningsrapport av ideella föreningars villkor (släpps 20 maj)  
Karl Karlsson, utredare MUCF
Digitalisering för alla? Digitaliseringens konsekvenser för det civila samhället 
Elisabet Johansson, utvecklingsledare MUCF 

Elisabet och Karl presenterar resultat från rapporterna och lyfter fram vilka utmaningar och framgångsfaktorer som finns med den digitalisering som civilsamhället genomgått under pandemin.

Panelsamtal
Hur påverkar digitaliseringen civilsamhället och framförallt dialogen med offentlig sektor? Vad har vi lärt oss under pandemin, vad tar vi med oss framåt och vilka behov finns? I panelen lyfts nationella perspektiv på hur skillnaden ser ut mellan stad och landsbygd samt hur vi i samverkansprojekt och dialoger på regionalt och lokalt plan kan använda oss av erfarenheterna som kom av pandemin för de nya utmaningar som vi står inför i och med kriget i Ukraina. Medverkande i samtalet är:  
Terese Bengard, Hela Sverige ska leva, 
Jörgen Andersson, Malmö stad och 
Nathalie Eriksson Elimä, Youth 2030 Movement

Samverkan med civilsamhället, ​en förutsättning för att lyckas med digitalisering​
Mats Snäll, DIGG, ansvarig för utvecklingen av covidbevis, berättar om erfarenheter från utvecklingen av covidbevis och, senare, appar för verifiering av dessa vid evenemang där flera av civilsamhällets aktörer var arrangörer. Inom ramen för utvecklingen har samverkan skett i stor omfattning för att ge snabbt genomslag och bred användning av de digitala bevis om vaccinationer, testresultat och tillfrisknande som krävdes under pandemin. Mats kommer också diskutera hur DIGG i framtiden kan fortsätta samverkan med civilsamhället på olika sätt.

DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, är en statlig myndighet med uppgifterna att följa upp och analysera samhällets digitalisering, hjälpa regeringen att fatta välinformerade beslut samt ansvara för Sveriges digitala infrastruktur.

Gruppsamtal mellan deltagarna i konferensen kommer ske under dagen för att dela erfarenheter och lyfta fram vad som är viktigt för civilsamhället respektive offentlig sektor att arbeta vidare med och vad som bör göras tillsammans.

_______________________________________________________________________________________________

         
Porträtt av Jeanette Gustafsdotter
                  

 

Jeanette Gustafsdotter, kulturminister. 

            
Porträtt av Lena Nyberg
            

 

Lena Nyberg, generaldirektör MUCF.

            
Porträtt av Max Horttanainen
            

 

Max Horttanainen, är sedan 2021 ordförande i spelkulturförbundet Sverok. Tidigare PGF-deltagare genom sin dåvarande roll som ordförande i Svenska E-sportförbundet.

            
Porträtt av Therese Bengard
            


Terese Bengard, verksamhetschef på Hela Sverige ska leva, en riksorganisation med tusentals lokala utvecklingsgrupper som medlemmar. Hela Sverige ska leva agerar som en samlande röst för landsbygdsrörelsen och organisationen jobbar med digitalisering som en av sina särskilda sakfrågor.

            
Porträtt av Nathalie Eriksson Elimä
            


Nathalie Eriksson Elimä, engagemangsutvecklare på Youth 2030 Movement. Arbetar med att väcka och stärka ungas samhällsengagemang samt att inspirera beslutsfattare att öppna dörren för unga.

Youth 2030 Movement är en medlemsstyrd ideell förening som bildades av Stenbecks Stiftelse och beskriver sig som är en rörelse av demokratiaktivister, unga ledare, barnrättskämpar och allierade vuxna. 

 

Porträtt av Jörgen Andersson

Jörgen Andersson, Malmö stad Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Utvecklingssamordnare på Framtidens hus i Lindängen, en sektorsövergripande samverkansplattform där invånare tillsammans med staden, civilsamhället, akademin och fastighetsägare gemensamt finner lösningar för komplexa samhällsutmaningar.

Har under pandemin och i den nuvarande Ukrainakrisen ett uppdrag att verka för dialog och samverkan mellan staden och en rad aktörer i civilsamhället. En stor del av detta sker i digitala former, som utvecklats och anpassats under arbetets gång.

            
Porträtt av Mats Snäll
            


Mats Snäll, Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är bland annat ansvarig för utvecklingen av covidbevis. 

DIGG är en statlig myndighet med uppgifterna att följa upp och analysera samhällets digitalisering, hjälpa regeringen att fatta välinformerade beslut samt ansvara för Sveriges digitala infrastruktur.

            
Porträtt av Elisabet Johansson
            

 

Elisabet Johansson, utvecklingsledare MUCF. Är uppdragsledare för regeringsuppdraget att främja samverkan mellan civilsamhällets organisationer och offentliga aktörer. Under konferensen presenterar Elisabet rapporten Digitalisering för alla? Digitaliseringens konsekvenser för det civila samhället. 

                         
Porträtt av Karl Karlsson

 

Karl Karlsson, utredare MUCF, presenterar MUCF:s årliga uppföljningsrapport av ideella föreningars villkor. 

_____________________________________________________________________________________________

Bakgrund till konferensen

Konferensen arrangeras av MUCF i samverkan med NOD och anordnas vartannat år på uppdrag av regeringen. Forumkonferensen är en breddning av dialogen som förs i Partsgemensamt forum, ett forum NOD administrerar.

Under 2020 och 2021 har digitaliseringen varit ett vanligt förekommande samtalsämne, både som del av temat men också i relation till andra diskussioner eftersom digitaliseringen präglat civilsamhället och dess möjligheter att verka. Digitaliseringen har också präglat själva dialogen i forumet där mötena fortfarande sker digitalt. Av den anledningen är detta ett relevant tema även för konferensen. MUCF har också inom ramen för civilsamhällespolitiken haft ett kunskapsuppdrag under pandemin. Inom ramen för uppdraget har kunskap tagits fram om hur civilsamhället påverkats på olika sätt. Under hösten 2021 gjordes en studie om digitaliseringen som skett som visade upp en fragmentiserad bild av hur olika organisationer har påverkats.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: