Hoppa till huvudinnehåll
 

Civilsamhällets digitalisering

Civilsamhället har digitaliserats i snabb takt under covid-19-pandemin. Samtidigt har digitaliseringen skapat trösklar som inte alla har klarat att ta sig över. MUCF har i uppdrag av regeringen att följa upp hur villkoren för det civila samhället utvecklas över tid. Där ingår att öka kunskaper om digitaliseringens påverkan på civilsamhällets förutsättningar att verka. Här har vi samlat vad MUCF och andra aktörer gör inom området.

personer som sitter framför en dator

Seminarium om digitalisering

Under digitalidag (nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar) sände MUCF ett lunchseminarium med fokus på civilsamhällets digitalisering. Du kan ta del av seminariet i efterhand.

Rapporter om digitalisering

I MUCF:s rapport Digitalisering för alla? kunde vi se att olika grupper av människor och organisationer har olika typer av utmaningar kopplat till förmågan att använda sig av digitaliseringens möjligheter. Detta kan beror på var man bor i Sverige, socioekonomiska faktorer. Läs rapporten här.

Civilsamhällets organisationer är mer positiva till digitalisering efter covid-19 pandemin. Många organisationer vill också utveckla sin digitala verksamhet. Det visar två kortrapporter från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Läs kortrapporten ”Digitalisering i ideella föreningar. Före, under och efter covid-19-pandemin”.

Läs kortrapporten ”Digitalisering i ideella föreningar. Hinder och utmaningar".

Tips på andra aktörers hjälp kring AI

MUCF är med i en referensgrupp, ledd av AI Sweden och Vinnova, som har en satsning på civilsamhället och AI. 

Vinnova och AI Sweden genomför nu en fyraårig kraftsamling där kommuner och civilsamhälle får skräddarsydd hjälp att förstå hur AI kan användas och möjlighet att söka finansiering till konkreta projekt.

Utlysning av medel till civilsamhället och kommuner – Starta er AI-resa, med senaste ansökan 12 september.

Mer information om AI Sweden och Vinnovas kraftsamling samt deras introduktionspaket för dig som vill lära dig mer om AI.

Inspirerande exempel på organisationer som redan driver AI-projekt

Mind - Insikter direkt från Minds chattsamtal för behovsstyrd verksamhetsutveckling

Friends - Friends AutoIarm