Hoppa till huvudinnehåll
 

Redovisa bidrag för verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer

Organisationer som har fått bidrag från oss är skyldiga att redovisa hur pengarna har använts. Nedan anges de krav vi ställer på redovisning för dig som fått organisationsbidrag.

Ni ska senast den 31 mars 2021 lämna en ekonomisk redovisning och en redogörelse för vad medlen använts till i förhållande till bidragets syfte. Redovisningen lämnas i det digitala system där du gjorde din ansökan.

Betala tillbaka

De pengar som ni inte har använt under året ska ni betala tillbaka. Om bidraget inte har använts enligt myndighetens beslut eller om ni inte har lämnat in en fullständig redovisning, kan organisationen också behöva betala tillbaka hela eller delar av bidraget.

Revisor ska granska och godkänna redovisningen

Redovisningen ska granskas och godkännas av en revisor. Organisationens egen revisor räcker bra så länge bidraget ni fått är mindre än 5 prisbasbelopp. Om ni fått 5 prisbasbelopp eller mer i bidrag, ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska redovisningen.

Så stort är ett prisbasbelopp

  • 2020: 47 300 kronor

Frågor om redovisningen

Kontakta oss gärna i god tid om ni har några frågor eller funderingar kring redovisningen.