Bidrag som går att söka nu

Olika bidrag har olika ansökningstider. Här listar vi de som går att söka nu.

En almanacka och ett tangentbord på ett skrivbord

Internationella bidrag

Erasmus+ Ung och Aktiv

Erasmus+ Mobilitet (KA1), sista ansökningsdag är den 11 maj, 2021 

Programområdena Ungdomsutbyten, Kompetensutveckling för personer som arbetar med unga samt Projekt för att öka ungas delaktighet

Ansökan görs via den centrala portalen EESCP.

Open calls for Erasmus+ and European Solidarity Corps

Europeiska Solidaritetskåren

Inga aktuella just nu. 

Nationella bidrag

Verksamhetsbidrag

Inga aktuella just nu. 

Projektbidrag

Inga aktuella just nu.

Organisationsbidrag

Bidrag till civilsamhället för insatser till socialt särskilt utsatta under coronapandemin. Ansökningsperiod: 16 mars-6 april 2021.

Ansök i MUCF:s ansökningssystem.