Bidrag som går att söka nu

Olika bidrag har olika ansökningstider. Här listar vi de som går att söka nu.

En almanacka och ett tangentbord på ett skrivbord

Internationella bidrag

Erasmus+ Ung och Aktiv

Inga aktuella just nu. 

Europeiska Solidaritetskåren

Inga aktuella just nu. 

Nationella bidrag

Verksamhetsbidrag

Inga aktuella just nu. 

Projektbidrag

Ungas organisering

Bidraget stödjer lokala projekt för barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Bidraget kan sökas av ideella organisationer för lokala projekt som stödjer barns och ungdomars. Bidraget går att söka mellan 1 januari och 18 februari 2021. Under 2021 fördelar MUCF cirka 18,4 miljoner kronor inom stödformen. 

 

Läs mer om bidraget Ungas organisering.

Motverka och förebygga rasism och intolerans

Bidraget stödjer projekt som förebygger och motverkar rasism och intolerans. Bidraget kan sökas av organisationer och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som saknar vinstsyfte. Bidraget går att söka mellan 1 januari och 18 februari 2021. Under 2021 fördelar MUCF cirka 14 miljoner kronor inom stödformen.

Läs mer om bidraget Motverka och förebygga rasism och intolerans.

Stärka demokratin

Bidraget stödjer projekt som syftar till att öka kunskapen om demokratin och stärka individers förutsättningar att delta i demokratin och dess beslutsprocesser. Bidraget kan sökas av ideella organisationer och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som saknar vinstsyfte. Bidraget går att söka mellan 1 januari och 18 februari 2021. Under 2021 fördelar MUCF cirka 7,75 miljoner kronor inom stödformen.

Läs mer om bidraget Stärka demokratin.

Organisationsbidrag

Inga aktuella just nu.