Bidrag som går att söka nu

Olika bidrag har olika ansökningstider. Här listar vi de som går att söka nu.

En almanacka och ett tangentbord på ett skrivbord

Internationella bidrag

Erasmus+ Ung och Aktiv, deadline 1 oktober

Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga

Ungdomsutbyte

Erfarenhetsutbyte

Innovationsprojekt 

Ungdomsdialog 

Europeiska Solidaritetskåren, deadline 1 oktober

Volontärprojekt

Projekt för praktikplatser och jobb

Solidaritetsprojekt

Nationella bidrag

Verksamhetsbidrag, deadline 30 september

Bidrag för att motverka diskriminering (Antidiskrimineringsverksamhet 2021)

Projektbidrag

Inga aktuella just nu.

Organisationsbidrag

Inga aktuella just nu.