Europeiska Solidaritetskåren

Europeiska Solidaritetskåren är ett nytt EU-program sedan 2016. Programmet erbjuder unga mellan 18 och 30 år en möjlighet att vara volontärer, praktisera och jobba med solidaritetsprojekt. MUCF är programansvarigt kontor i Sverige. 

Europeiska Solidaritetskåren

Europeiska Solidaritetskåren är ett initiativ från Europeiska kommissionen för att fler unga ska kunna delta i olika typer av solidaritetsprojekt och hjälpa till i samhället.

Unga mellan 18 och 30 år kan åka som volontärer, praktisera, jobba eller få en lärlingsplats mellan två och tolv månader. Inga förkunskaper eller specifika kvalifikationer krävs och unga med begränsade möjligheter är en särskilt prioriterad grupp.

Europeiska Solidaritetskåren på EU-kommissionens webbplats

Projekten i Solidaritetskåren kan handla om:

  • utbildning
  • hälsa
  • att motverka socialt utanförskap
  • dela ut mat
  • bygga tillfälliga bostäder
  • ta emot flyktingar och migranter och hjälpa dem in i samhället
  • skydda miljön och förebygga naturkatastrofer

Läs mer om de olika projektformerna i guiden för Europeiska Solidaritetskåren, som återfinns under ”Dokument” längst upp till höger på sidan. Där står även info om hur man som organisation blir godkänd att genomföra projekt inom Solidaritetskåren, genom att ansöka om Quality Label. Organisationer med en godkänd ackreditering inom Erasmus+ kan automatiskt genomföra projekt inom Solidaritetskåren.

Ansökningsformulär för projekt inom Solidaritetskåren. Inloggning sker med EU-konto (f.d. ECAS), precis som för ansökningar inom Erasmus+. Här finns även formuläret för att ansöka om Quality Label. 

Mål och principer

De deltagande ungdomarna måste lova att arbeta efter Solidaritetskårens mål och principer. Alla organisationer som deltar måste dessutom ansluta sig till kårens stadga som beskriver deras rättigheter och skyldigheter i alla faser av solidaritetsverksamheten.

Europeiska kommissionens mål är att 100 000 unga ska ha gått med i Solidaritetskåren till 2020.

Frågor och svar om Solidaritetskåren

Frågor och svar om Solidaritetskåren på EU-kommissionens webbplats

Så här hittar volontärer och organisationer varandra

Ungdomar som vill delta i projekt inom Solidaritetskåren ska vara registrerade i online-databasen.

Registreringsprocessen är enkel och snabb! De som har ett Facebook-konto kan registrera sig via det. Alla registrerade ungdomar blir sökbara för organisationer och kan också själva söka efter projekt. De får även ta del av online-material för lärande och utveckling samt stöd efter genomfört projekt via Solidaritetskårens alumni-nätverk.

Organisationer som innehar en Quality Label eller är ackrediterade inom f.d. EVS har automatiskt tillgång till datasystemet PASS, där organisationer söker efter volontärer till sina projekt. Logga in i PASS. Varje organisations kontaktperson och juridiskt ansvariga har tillgång via sitt EU-login (f.d. ECAS). Användarmanualen för PASS återfinns under ”dokument” ovan.