Hoppa till huvudinnehåll
 

Erasmus+ skrivarstuga KA1

Datum/tid:
Plats: Online, via Zoom

Välkommen till MUCF:s digitala skrivarstuga med fokus på EU-programmet Erasmus+ och programområde 1: ungdomsutbyten, kompetensutveckling för ungdomsledare och projekt för att öka ungas delaktighet (Mobilitet, Key Action 1).

Denna kurs riktar sig till dig som har planer på att lämna in en ansökan för projekt inom Erasmus+  ungdomsutbyten, kompetensutveckling för ungdomsledare och projekt för att öka ungas delaktighet (Mobilitet, Key Action 1). 

Datum, tid och plats

Webbinariet genomförs digitalt via Zoom.

20 september 13:00–15:30
21 september 9:00–12:00

För vem?

Civilsamhällesaktörer och offentliga aktörer, till exempel kommunala verksamheter, ideella organisationer samt informella ungdomsgrupper och nätverk.

Program

Under kursen, som är upplagd på två halvdagar, går vi igenom grunderna för Erasmus+ och frågorna som ställs i ansökningsformuläret. Vi går igenom centrala begrepp och prioriteringar. Vi resonerar också kring de krav som ställs på godkända ansökningar och vad som anses vara en kvalitativ ansökan.

Anmälan

Anmäld dig senast 13 september. Medverkan är kostnadsfri.

Anmälan till Webbinarium - Erasmus+ skrivarstuga KA1, 20-21 september

Möteslänk skickas via mejl till de som anmält sig närmare inpå datumet för webbinariet.

Observera att ni förväntas delta under hela skrivarstugan.