Hoppa till huvudinnehåll
 

Regionträff: Kulturens betydelse för ungas hälsa

Datum/tid:
Plats: World trade center Stockholm

Välkommen till MUCF:s Regionnätverk som den här dagen har temat ”Kulturens betydelse för ungas hälsa”.

Under dagen presenteras MUCF och Folkhälsomyndighetens rapport om ungas psykiska hälsa. Vi lyfter ett regionalt exempel på hur kultur används av Region Östergötland för att förbättra hälsan hos medborgarna och hur deras samverkan med civilsamhället spelar en viktig roll. 

Under eftermiddagen får ni i en workshop utforska hur MUCF:s Samverkansmodell fungerar och hur den kan vara till stöd när ni vill utveckla er samverkan med civilsamhället.

Ni får också träffa ledare för några av Sveriges större civilsamhällesorganisationer och möjlighet att ställa frågor till dem.

Att delta på regionträffen är gratis. Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår.

Läs mer om regionnätverket och vem träffarna vänder sig till här.  

Program för dagen

Förmiddagens program går även att medverka på digitalt, eftermiddagens program sker bara i Stockholm. 

10.00 Inledning, MUCF

10.15 Föreläsning om rapporten Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva – En kartläggning om ungas psykiska hälsa. Victoria Carlsson Wahlgren, senior utredare MUCF och Sara Fritzell, utredare Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har kartlagt hur unga (13–25 år):

  • uppfattar psykiskt välbefinnande och vad de tycker främjar och stärker deras psykiska hälsa
  • uppfattar psykisk ohälsa, vad de ser som orsaker till psykisk ohälsa och vilka strategier de använder för att må bättre
  • när och var unga söker stöd, samt vilket stöd unga vill ha.

I undersökningen som ligger till grund till rapporten lyfter unga själva att kultur och friluftsliv är viktigt för deras välbefinnande, de lyfter också civilsamhällets organisationer som viktiga aktörer som offentlig sektor borde samordna sig mer med.

11.00 Regionalt exempel från Region Östergötland Må bra med kultur och natur. Maria Linderström, utvecklingsledare område Kultur och Hälsa, Hälsofrämjande miljöer, Region Östergötland och Jessica Steje, verksamhetsledare Skådebanan Östergötland, beskriver hur samverkan mellan regionen och Skådebanan ser ut och vad styrkorna är med att denna verksamhet görs i samverkan mellan regionen och civilsamhället. Som en del av en personcentrerad hälso- och sjukvård och utveckling av synen på hälsofrämjande miljöer presenteras en unik modell från Östergötland med kultur och natur som välfärdstjänst. Sedan 2012 involverar Region Östergötland kultur- och naturaktörer för att stärka empowerment hos patienter och ungdomar som har kontakt med vård och elevhälsa/ungdomshälsa. Härigenom fylls ett utrymme på som ligger mellan vård och friskvård.  Institutioner, studieförbund och fria aktörer rekryteras via en upphandlad samordnare med överblick för det lokala utbudet.

13.00 Workshop om MUCF:s Samverkansmodell. Hur kan du i ditt arbete dra nytta av MUCF:s Samverkansmodell? Oavsett inom vilket område du arbetar inom regionen så kan en samverkan med civilsamhällets organisationer vara aktuellt. Under workshopen går vi igenom hur modellen kan vara ett stöd och hur den fungerar. Vi kopplar också på var i processen som ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv kan komma in, när samverkan gäller unga. Workshopen leds av Elisabet Johansson, utvecklingsledare MUCF, som var med och utvecklade modellen samt av Cilla Ilhammar utvecklingsledare, expert på rättighetsbaserat ungdomsperspektiv.

14.30 Paneldiskussion med några av Sveriges ledande civilsamhällesaktörer. Varför är samverkan mellan civilsamhället och regionerna när det kommer till kultur och ungas hälsa? Elisabet Johannsson, MUCF leder panelen och ni får möjlighet att ställa frågor.

Medverkande i panelen är:

Hannah Kroksson

Hannah Kroksson, ordförande för Hela människan och Forum – idéburna organisationer med social inriktning, som driver MUCF-finansierat projekt om hur vi hackar det ideella engagemanget hos unga. Hannah har precis klivit av uppdraget som generalsekreterare för LSU – Landsrådet för Sveriges barn- och ungdomsorganisationer och har flera års erfarenhet av att arbeta med att förstärka samverkan mellan civilsamhället och det offentliga ur ett intersektionellt ungdomsperspektiv.

 

Anna Livion Ingvarsson

Anna Livion Ingvarsson, verksamhetschef för Ideell kulturallians som är en samarbetsorganisation för den ideella sektorns riksorganisationer på kulturområdet. Ideell kulturallians verkar för att synliggöra de stora samhällsinsatser som landets kulturföreningar står för och bidra till ett stärkt ideellt kulturliv genom samverkan, kunskap, dialog och påverkan.

David Samuelsson

David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden. Studieförbunden i samverkan är bransch- och intresseorganisation för Sveriges tio studieförbund som påverkar och opinionsbildar i folkbildningspolitiska frågor så att beslutsfattare ska ha en god kännedom om studieförbund.