Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungas roll i EU sätts i fokus när ”MUCF-dagarna 2020” startar

2020-11-30 - 07:00

I dag, 30 november, inleder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor den digitala konferensen ”MUCF-dagarna 2020”.

I fokus under den första dagen är EU:s ungdomsmål och EU:s ungdomsstrategi som tagits fram av unga runt om i Europa.

Vi lyfter behovet om att prata om EU, vi tar de strategiska dokumenten och visar konkret hur de kan användas i kommuner och regioner, säger Ellen Gosdoum, chef för internationellt samarbete på MUCF.

MUCF har i år fått ställa in den årliga rikskonferensen i Stockholm på grund av coronapandemin. I stället satsar myndigheten på en helt digital konferens som samordnas och sänds från myndighetens studio i Växjö. Under fyra dagar lyfts frågor kring EU:s ungdomspolitik, hot och hat mot civilsamhällets företrädare, unga utanför arbetsmarknaden och ungas utsatthet.

- EU:s ungdomsstrategi är ett dokument som kan hjälpa oss att se de frågor vi arbetar med i ett större perspektiv. Strategin är antagen av alla EU:s medlemsstater och är också godkänd av ministerrådet, säger Ellen Gosdoum.

EU-minister Hans Dahlgren inleder den första MUCF-dagen med att tala om vilka gemensamma utmaningar som finns på ungdomsområdet i Europa. Dessutom deltar även EU-parlamentarikern Heléne Fritzon (s), Sveriges ungdomsrepresentanter i EU, Elsie Gisslegård och Hanna Waerland-Fager samt Sophia Eriksson Waterschoot, direktör för ungdomsfrågor, utbildning och Erasmus+ vid Europeiska kommissionen.

Goda exempel från RAY

Statsvetaren Daniel Silander presenterar de senaste resultaten från forskningsnätverket Ray och MUCF presenterar praktiska exempel på projekt som har genomförts inom ramen för Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren under senaste programperioden.

Medverkar gör också Annina Kurki från finska Utbildningsstyrelsen samt läraren och författaren Charlotta Granath som föreläser om EU och demokrati.

Flera satsningar i ”Prata EU”

MUCF är Sveriges nationella kontor för EU-programmen Europeiska Solidaritetskåren samt för den del i Erasmus+ som rör unga, Erasmus+ Ung och Aktiv. MUCF har också i uppdrag av regeringen att öka kunskapen och stärka delaktigheten i frågor om EU bland unga. Satsningen har fått namnet "Prata EU".

- Regeringsuppdraget innehåller flera olika satsningar för att hjälpa personer som arbetar med unga att kunna diskutera och väcka nyfikenhet kring EU-frågor och beslut. Det innefattar allt från utbildningar, webbinarier till en ny publikation om ”Brexit”, säger Ellen Gosdoum.

Läs mer om temat EU:s ungdomspolitik på ”MUCF-dagarna 2020” på mucf.se

Läs mer om satsningen ”Prata EU” på mucf.se

Länk till pressmeddelande: Coronapandemin får MUCF att ställa om – satsar på nationell, digital konferens

Länk till pressmeddelande: Ny rapport om Brexit: ”En av flera satsningar för att prata EU med unga”

Länk till rapporten ”Brexit – vad var det som hände”