Ray-nätverket

Ray-nätverket, Research based evaluation of Youth in Action program, är ett europeiskt nätverk som utvärderar och analyserar effekterna på deltagare och projektledare av att delta i EU-programmet Ung och Aktiv i Europa.

Studie om hur EU-program påverkar deltagare och projektledare

RAY-nätverkets internationella studie görs av cirka 15 EU-medlemsländer. Syftet är att få fram fakta om hur EU-programmet uppfyller målen och hur det påverkar deltagare och projektledare. På grund av studiens internationella karaktär kan den utvecklas till en kunskapskälla om hur europeiska ungdomar påverkas av liknande program i Europa.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har tillsammans med Innsbrucks universitet och forskare i 11 länder gjort en enkätundersökning med före detta deltagare och projektledare i Ung och Aktiv i Europa.

Undersökningen visar att både deltagarna och projektledarna är mycket nöjda med projekten de genomfört. Flera deltagare säger att de i bästa fall förändrat inriktningen på deras liv.

Jag har lärt mig mycket om allt - Svenska delen av enkätundersökningen

Internationella projekt gör skillnad - folder

Research-based Analysis of Youth in Action - Sammanfattning av hela enkätundersökningen (på engelska)