Ray-nätverket

Ray-nätverket, Research-based Analysis of European Youth Programmes, är ett europeiskt nätverk som utvärderar och analyserar effekterna på deltagare och projektledare av att delta i EU-programmen Erasmus+ Ung och Aktiv och Europeiska Solidaritetskåren.

Studie om hur EU-program påverkar deltagare och projektledare

RAY-nätverkets internationella studie görs av EU-medlemsländer. Syftet är att få fram fakta om hur EU-programmet uppfyller målen och hur det påverkar deltagare och projektledare. Studien är en kunskapskälla om hur europeiska ungdomar påverkas av liknande program i Europa.

Enkätundersökning 2017

Resultat från studien Research Based Evaluation of Erasmus+ Youth in Action, 2017.

Main Findings

Data Report

Ungdomarna som deltar i programmet upplever att de har utvecklat flera nyckelkompetenser, som att identifiera karriärmöjligheter, kunna samarbeta i grupp och att utvecklas som person.

Nio av tio anser att de förbättrat sin förmåga att:

  • kommunicera med personer som talar ett annat språk
  • komma överens med personer som har en annan kulturell bakgrund
  • förhandla fram gemensamma lösningar när det finns olika ståndpunkter

Många uppger att de blivit mer aktiva medborgare som ett resultat av att ha deltagit i programmet.

Majoriteten av projektledarna menar att deras projekt bidragit till inkludering av unga med begränsade möjligheter och särskilda behov. Det kan till exempel handla om unga som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden.

Över 16 000 unga deltagare och knappt 3 000 projektledare har deltagit i undersökningen. De har deltagit eller medverkat i projekt som handlar om ungdomsutbyten, Europeisk Volontärtjänst, möten mellan unga och beslutsfattare eller kompetensutveckling för ungdomsledare. Projekten är genomförda under perioden oktober 2015 – april 2016.

Studien undersöker projektens effekter i förhållande till tre av EU-programmets syften:

  • förbättra ungas nyckelkompetenser och färdigheter.
  • främja demokratisk delaktighet.
  • främja social inkludering och solidaritet i Europa.

Enkätundersökning år 2012

Jag har lärt mig mycket om allt - Svenska delen av enkätundersökningen

Internationella projekt gör skillnad - folder

Research-based Analysis of Youth in Action - Sammanfattning av hela enkätundersökningen (på engelska)

Studien utfördes 2010-2011.