Hoppa till huvudinnehåll
 

Tre forskare får dela på tre miljoner kronor för forskningsprojekt om civilsamhället

2021-10-22 - 07:30

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, bjuder på regeringens uppdrag in forskare att ansöka om finansiering av studier som rör det civila samhället.

 

I årets ansökningsrunda hade MUCF tre miljoner kronor att fördela.

Syftet med bidraget är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med resten av samhället, säger generaldirektör Lena Nyberg.

I år har MUCF valt att prioritera ett antal områden och frågor. Det handlar bland annat om forskning om hur styrning och krav från externa aktörer påverkar civilsamhället och hur civilsamhällets aktörer kan ha dialog med det offentliga på lokal och regional nivå.

Andra viktiga frågor som MUCF prioriterat är hur, i vilka former och för vilka syften som människor organiserar sig idag. En annan viktig fråga är hur digitalisering påverkar organisering.

- Det behövs mer forskning om det civila samhället. Vi behöver även mer kunskap om vilka personer eller grupper som inte deltar i det civila samhället och varför vissa grupper är underrepresenterade? De tre forskningsprojekten som beviljas i år kommer att ge oss viktig kunskap om det civila samhället, säger Lena Nyberg.

Totalt fick MUCF i år in 26 ansökningar om bidrag till forskningsprojekt. De tre projekt som beviljats bidrag är följande:

MUCF har delat ut bidrag till forskning om civilsamhällets villkor sedan 2013, med undantag för 2020 då regeringen valde att omprioritera medlen på grund av coronapandemin.

Tidigare år har MUCF delat ut pengar till projekt som exempelvis undersöker riksdagspartiers ungdomsförbund, om engagemang i civilsamhället motverkar intolerans mot invandrare och forskning om elitiseringsprocesser i det civila samhället. I vanliga fall öppnar ansökan runt slutet på februari. Det är regeringen som beslutar om MUCF ska dela ut forskningsbidrag och hur mycket som finns att fördela.

Se vilka forskningsprojekt som fått bidrag till studier om det civila samhället 2013-2019.

Läs mer om bidraget och kraven för att ansöka på mucf.se