Hoppa till huvudinnehåll
 

Stora utmaningar för socialt särskilt utsatta under pandemin: ”Risk att kvinnor hamnar i prostitution igen”

2021-11-17 - 07:30
Till vänster Charlotta Tingshammar (Convictus), övre bilden Anna Sander och Josephine Appelqvist (Talita), nedre bilden Maria Dahlstedt och t h Jovica Misic (Convictus). Foto: Lars Dareberg.
Till vänster Charlotta Tingshammar (Convictus), övre bilden Anna Sander och Josephine Appelqvist (Talita), nedre bilden Maria Dahlstedt och t h Jovica Misic (Convictus). Foto: Lars Dareberg.

När stora delar av samhället stängde ner på grund av pandemin var Convictus och Talita några av få organisationer som höll dörrarna öppna för exempelvis hemlösa, missbrukare och prostituerade.

Det var möjligt tack vare det statsbidrag som regeringen beslutat om till civilsamhällets organisationer som hjälper människor i socialt särskilt utsatta situationer. 

- Det är inte så att prostitution har försvunnit under pandemin snarare tvärtom, fler kvinnor har kontaktat oss än vanligt. Kvinnor som vi hjälpte för flera år sedan riskerar att hamna i prostitutionigen under pandemin, säger Anna Sander som grundade Talita för mer än tjugo år sedan.

I april 2021 fördelade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, cirka 58 miljoner kronor i statsbidrag till 18 organisationer som hjälper människor i socialt särskilt utsatta situationer under pandemin. I september fördelades ytterligare drygt 85 miljoner kronor till 29 organisationer. Den första omgången av det här riktade statsbidraget fördelades sommaren 2020. Då fördelades 48 miljoner kronor till 17 organisationer.

I uppdraget om att fördela statsbidraget ingår också att MUCF ska dokumentera hur bidraget använts och vilken nytta det gjort.

- Vi ser tydligt att statsbidraget gör stor nytta för att hjälpa och stödja enskilda individer i socialt särskilt utsatta situationer. Vi ser också att civilsamhället generellt drabbats hårt av pandemin och hur viktigt det är att ge dess organisationer bra förutsättningar att möta människors behov i vardag och i kristider, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Flera av organisationerna som fick del av statsbidraget har behövt växla upp sitt arbete på grund av pandemin, dels för att andra organisationer stängde ner eller begränsade sin verksamhet och dels för att fler människor behövt hjälp. I september 2022 ska MUCF lämna in en slutrapport om statsbidragen som fördelats i år.

Fler utsatta kvinnor söker hjälp

Som en del av myndighetens dokumentation så har journalisten Sara Nkwe Assarsson och filmaren Lars Dareberg, på uppdrag av MUCF, besökt två av organisationerna som fick del av statsbidraget. Besöken resulterade i filmer och intervjuer med företrädare för organisationerna Talita och Convictus, men också med personer som fått hjälp.

Organisationen Talita hjälper kvinnor ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett fungerande liv. Organisationen har i år sökt och beviljats totalt 300 000 kronor i statsbidrag.

- När vi började för tjugo år sedan var det nästan bara svenska kvinnor som sökte sig till oss, men nu träffar vi kvinnor från många olika länder. Vi ser att människohandeln ökar och vi märker också att kvinnorna utsätts för allt grövre våld, säger Anna Sander som också varnar för att kvinnor som lyckats ta sig ur prostitutionen är i riskzonen på grund av pandemin då många enklare jobb har försvunnit.

Ställde om till cykelteam

Organisationen Convictus arbetar med personer i hemlöshet och beroendetillstånd, personer i riskzon för detta eller på väg ur en sådan situation. Organisationen sökte och beviljades 1 700 000 kronor i statsbidrag i år.

Uppsökarverksamheten sker vanligtvis i väntrum och andra platser där Convictus målgrupp håller till. När pandemin slog till stängde många organisationer sina drop in-verksamheter och Convictus fick snabbt tänka om. Lösningen blev ett mobilt cykelteam som delvis finansierades med hjälp av statsbidraget.

- De som har en beroendeproblematik och samtidigt lever i hemlöshet har ofta svåra hinder att ta sig någonstans. Därför är det jätteviktigt att vi har möjlighet att komma ut och möta dem på platser där de får sina behov tillgodosedda, berättar Charlotta Tingshammar, utvecklingsansvarig på Convictus.

Den 22 december 2020 lämnades en delrapport med information om ansökningsprocessen och om samarbetet med Myndigheten för stöd till trossamfund och Socialstyrelsen under den första omgången av statsbidrag. Den innehöll också filmer och artiklar om fem av organisationernas arbete under pandemin. I september i år lämnade MUCF in en slutrapport.

Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer. Statsbidraget har delats ut till trossamfund, samverkansorgan eller församlingar och ideella organisationer.

Pressmeddelande:

Drygt 85 miljoner kronor fördelas i tredje satsningen på socialt särskilt utsatta: ”Vi når fler grupper den här gången” (2021-09-03)

18 organisationer får dela på 58 miljoner kronor ”Stort behov av hjälp till socialt särskilt utsatta under coronapandemin”(2021-04-22)

17 organisationer får dela på bidrag till civilsamhället: "Hjälp till de mest utsatta under coronapandemin" (2020-07-01)