Hoppa till huvudinnehåll
 

Ny satsning under pandemin: 80 miljoner i bidrag till civilsamhället för att hjälpa socialt särskilt utsatta

2022-03-03 - 14:22

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får på nytt i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till civilsamhället under pandemin. Totalt rör det sig om 80 miljoner kronor denna gång. Under åren 2020 och 2021 har myndigheten fördelat totalt cirka 200 miljoner kronor i stöd till 40 organisationer.

 Möjligheten att återigen få förmedla bidrag till civilsamhället i spåren av pandemin är betydelsefull, de här pengarna gör verklig nytta för många människor. Vi vet också att många organisationer drabbats hårt ekonomiskt under pandemin och är i behov av stöd, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Satsningen ingår i den extra ändringsbudget som riksdagen beslutat om och syftet är att mildra effekterna av pandemin för samhällets mest utsatta. Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar och vissa trossamfund, samverkansorgan och församlingar som bedriver verksamhet som riktar sig till exempelvis hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation. Under 2020 och 2021 har MUCF fördelat bidrag till socialt särskilt utsatta i totalt tre omgångar.

MUCF öppnar för organisationer att lämna in ansökan om bidrag från och med den 23 mars. Sista dag för ansökan är 18 april och myndigheten planerar att besluta om vilka som får bidrag i början av maj. Information om hur medel kan sökas kommer att ges på MUCF:s webbplats inom kort.

50 miljoner till barn- och ungdomsorganisationer

Pandemin har även medfört svårigheter för ungdomsrörelsen att bedriva sin ordinarie verksamhet. Regeringen beslutade i dag därför att MUCF även ska fördela ett tillfälligt stöd på 50 miljoner kronor till civilsamhällets barn- och ungdomsorganisationer under 2022.

– Unga och deras organisationer har drabbats hårt av pandemin. Många organisationer behöver göra omstart och värva nya medlemmar. Två år är en lång tid för unga och tar vi skol- och elevorganisationer så har två årskullar passerat utan att de kunnat delta i föreningsverksamhet, säger Marie Pettersson Hallberg, chef avdelningen för statsbidrag på MUCF.

FAKTA/Bidrag till socialt särskilt utsatta med anledning av pandemin 2020-2021

I december 2020 lämnades en delrapport med information om ansökningsprocessen och om samarbetet med Myndigheten för stöd till trossamfund och Socialstyrelsen under den första omgången av statsbidrag. Den innehöll också filmer och artiklar om fem av organisationernas arbete. I september 2021 lämnade MUCF in en slutrapport.

MUCF har också dokumenterat arbetet i några av de organisationer som fick del av statsbidraget i den tredje omgången med filmer och intervjuer.

Pressmeddelande på regeringen.se: 130 miljoner kronor till civilsamhället för att mildra effekterna av pandemin