Hoppa till huvudinnehåll
 

Ny rapport om Brexit: ”En av flera satsningar för att prata EU med unga”

2020-10-29 - 07:45

Om bara några månader, vid årsskiftet, är Brexit en verklighet för alla. I en ny rapport riktad till unga förklarar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, varför Storbritannien valde att lämna EU.

- Vi har i uppdrag av regeringen att öka kunskapen och stärka delaktigheten i frågor om EU bland unga. Det här är en av flera satsningar för att hjälpa personer som arbetar med unga att kunna diskutera och väcka nyfikenhet kring EU-frågor och beslut, säger Ellen Gosdoum, chef för avdelningen för internationellt samarbete på MUCF.

Majoriteten av väljare i åldern 18 till 24 år röstade för att Storbritannien skulle stanna kvar i EU medan de flesta i gruppen 65 år och äldre röstade emot.

Även i Sverige är unga mer positivt inställda till EU än vad äldre är. I MUCF:s stora attityd- och värderingsstudie från 2019 svarade ungefär hälften av de unga (16-29 år) att de är intresserade av politik och samhällsfrågor i Europa. Nio av tio unga svarade att de vill att Sverige stannar kvar som medlem i EU.

Avstamp i 70-talet

MUCF:s nya rapport Brexit – vad var det som hände tar avstamp i 70-talet då Storbritannien blev medlem i EU. Den skildrar utvecklingen fram till folkomröstningen i juni 2016 och förhandlingarna som följde mellan EU och Storbritannien efter beslutet att lämna.

Rapporten är skriven av journalisten Staffan Dahllöf som bevakat EG- och EU-frågor sedan slutet av 1980-talet och som även undervisar om EU-frågor.

- Flera av frågorna som diskuteras och beslutas om på EU-nivå påverkar ungas vardag. Men kunskapen om EU är fortfarande låg. Genom att berätta om och försöka förklara en aktuell och komplex EU-fråga som Brexit vill vi väcka ungas nyfikenhet och öka deras kunskap om det europeiska samarbetet, säger Ellen Gosdoum.

Flera satsningar

Regeringsuppdraget ”Prata EU” innehåller flera olika satsningar: metoder och övningar för att fördjupa ungas kunskap om EU, webbinarier om bland annat EU:s ungdomsstrategi, en särskild EU-utbildning för fritidsledare och en webbutbildning om EU som ska vara klar vid årsskiftet.

- Under hösten utbildar vi fritidsledare i EU-kunskap i Göteborg, Härnösand, Västervik, Borlänge och Eslöv. Det är ett försök som är väldigt uppskattat och på sikt hoppas vi att vi kan erbjuda EU-utbildning för alla blivande fritidsledare, säger Ellen Gosdoum.

”Prata EU” riktar sig främst till personer som möter unga i skolan eller på deras fritid. Det kan vara fritids- eller ungdomsledare inom en kommun eller en ideell förening; kommunala tjänstepersoner med ansvar för ungdomsfrågor, demokratilotsar eller personer som är aktiva inom en förening med unga som målgrupp.

Regeringsuppdraget som kallas "Prata EU" är kopplat till den europeiska ungdomsstrategin (2019 – 2027) som bland annat ska främja ungas delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen.   

MUCF är Sveriges nationella kontor för EU-programmen Europeiska Solidaritetskåren samt för den del i Erasmus+ som rör unga, Erasmus+ Ung och Aktiv. Programmen är två av EU:s verktyg för att genomföra den gemensamma europeiska ungdomspolitiken och innehåller bland annat ungdomsutbyten och möjlighet för unga att vara volontärer.

FOTNOT. Förhandlingarna om EU:s och Storbritanniens framtida relation ska vara slutförda till årsskiftet 2020/2021, bland annat frågan om handelsavtal.

Läs mer om satsningen ”Prata EU” på mucf.se

Ladda ner rapporten ”Brexit – vad var det som hände” från mucf.se

Läs mer om hur unga i Sverige ser på EU och omvärlden i ”Unga med attityd 2019som